Dlaczego marki angażują się w świat kultury i sztuki? Czy wpisując taką aktywność w swoje strategie, zakładają konkretne korzyści? Dyskusja wokół tych zagadnień toczyła się podczas panelu: Mecenat kultury – jak osiągnąć konsensus i obustronne korzyści? 

BMW Group Polska prowadzi Art Club pod hasłem Przyszłość to sztuka. – Od ponad 50 lat wspieramy kulturę i sztukę, jest to w naszym DNA. Chcemy poprzez ten projekt pokazywać, jak powiązanie sztuki z nowymi technologiami wpływa na przyszłość i jak ją kształtuje – mówi Kacper Studencki, dyrektor marketingu

Polski oddział BMW jest partnerem m.in. Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie czy Filharmonii Szczecińskiej. BMW Art Club. Przyszłość to sztuka jest długofalowym projektem artystycznym z powodzeniem realizowanym przez BMW, artystów oraz czołowe polskie instytucje kultury. 

Przedstawiciele instytucji kultury podkreślają, że duże i rozpoznawalne instytucje nie mają problemu z pozyskaniem sponsora – najbardziej zauważalny jest brak wsparcia dla młodych, nieznanych artystów.

– Wsparcie biznesowe dla kultury powinno być systemowe, ponieważ nie każdy ma dostęp do firm czy nawet odpowiednie narzędzia, jak choćby młodzi twórcy – uważa Urszula Kropiwiec, wicedyrektorka Nowego Teatru w Warszawie. – Młodzi artyści starając się utrzymać, podejmują się zadań, które nie do końca ich interesują. W większości funkcjonują w wiecznej niepewności, a mitem jest stwierdzenie „artysta głodny to artysta płodny” – uzupełniła Beata Szczucińska, kanclerka Akademii Teatralnej w Warszawie.

Paneliści: Urszula Kropiwiec, wicedyrektorka, Nowy Teatr w Warszawie, Kacper Studencki, dyrektor marketingu, BMW Group Polska, Przemysław Kieliszewski, dyrektor, Teatr Muzyczny w Poznaniu, Andrzej Kosendiak, dyrektor, Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu, Beata Szczucińska, kanclerka, Akademia Teatralna w Warszawie 

Prowadzenie: Katarzyna Janowska, Onet.
Partnerem panelu była BMW Group Polska. 

Od dwóch lat świat nie dokonuje żadnego postępu w obszarze realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, choć wyniki przeprowadzonych badań pokazują, że postęp wciąż jest możliwy. 

Jednak, dzięki precyzyjnej diagnozie można skupić się na najistotniejszych problemach i w konsekwencji sprawić, by nasz świat stał się lepszym miejscem do życia. Jakie trendy maja największy negatywny i pozytywny wpływ na realizację celów zrównoważonego rozwoju? Jaka zmiana jest potrzebna, aby zrealizować cele określone w ramach Agendy 2030?

Odpowiedzi w raporcie „Wpływ trendów Na Cele Zrównoważonego Rozwoju”, którego premiera odbyła się podczas tegorocznej edycji EFNI.

Pełen raport przeczytać można tutaj.

Decyzją Parlamentu Europejskiego od 2035 roku nie zarejestrujemy na terenie UE nowego samochodu z silnikiem spalinowym. Jednak wielu europejskich producentów deklaruje odejście od produkcji takich maszyn już z końcem obecnej dekady. Jednocześnie decyzja o redukcji emisji CO2 do 2030 o przynajmniej 55%, podjęta również przez Polskę, wymusza jeszcze szybszą transformację polskiej energetyki.

Decyzja Parlamentu Europejskiego jest bezprecedensowa, stawia ona nowe wyzwania zarówno przed konsumentami, jak i przemysłem motoryzacyjnym i energetycznym. Skąd wziąć i jak przesłać zieloną energię, aby zasilić elektryczny transport i dlaczego oszczędzanie energii nam się opłaca.

Temat dotyczy zarówno producentów energii jak i przemysłu motoryzacyjnego.

„Zielona energia kosztuje, ale trzeba się do tego zabrać. Firmy, które nie podejmą się zielonej transformacji, wypadną z gry. Lepiej to zrobić dziś, niż płakać jutro”  – powiedziała Ewa Łabno-Falęcka, dyrektorka komunikacji marketingowej i relacji zewnętrznych, Mercedes-Benz Manufacturing Poland.

Katarzyna Byczkowska, dyrektor zarządzająca BASF Polska, przyznała, że wojna i kryzys energetyczny przyspieszyły w firmie działania środowiskowe i energetyczne, jak inwestycje w zieloną energię, co jest kluczowe w tak energochłonnym przemyśle, jak chemiczny. Firma ogłosiła ostatnio inwestycję we własne źródła OZE, w tym największą na świecie farmę wiatrową w Holandii oraz w fotowoltaikę.

Rafał Rudziński, CEO, Bosch Polska zwrócił uwagę, że ostateczną decyzję podejmą konsumenci i że nie wszystkich będzie stać na samochody elektryczne, które będą droższe. „Trzeba szukać neutralności i rozwiązań proekologicznych w rożnych technologiach i patrzeć na koszty, aby mobilność była dostępna dla wszystkich konsumentów” – powiedział.

„Zielona technologia jest zdecydowanie tańsza i bardziej dostępna, niż miało to miejsce w niedawnej przeszłości – ale nadal jest zbyt wiele ograniczeń administracyjnych, aby projektować na większą skalę” – Tomasz Surma, dyrektor ds. Regulacji i Relacji Publicznych, Veolia Polska

Andrzej Tokarz, prezes zarządu i dyrektor generalny, FCA Powertrain Poland przyznał, że zmiana będzie wymagała przekwalifiowania pracowników – ale stawiając na elekromoblilność, stawiamy na nowe miejsca pracy.

Moderacja: Paweł Wideł, prezes, Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych oraz Jakub Safjański, dyrektor Departamentu Energii i Klimatu, Konfederacja Lewiatan

Czy wszyscy kupujemy to samo? O tym, kim jest konsument przyszłości, rozmawiali uczestnicy panelu moderowanego przez Jakuba Biebrzańskiego.

Na pytanie kim jest konsument przyszłości Robert Krzak, Senior Advisor, Sektor Handlu i Produktów Konsumenckich w EY, odpowiedział, że nie istnieje jednoznaczna odpowiedź. – Być może parę miesięcy temu było to łatwiejsze, ale ostatnie wydarzenia – covid, wojna, inflacja –  sprawiły, że z mojego punktu widzenia jest to niemożliwe. Mamy dwie drogi: z jednej strony wszyscy kupujemy to samo, chodzimy do tych samych sklepów, a z drugiej: to co kupuję, ma być wyrazem moich wartości i mojej osobowości. W sferze deklaratywnej chcemy być wyjątkowi – dodał.

Marina Dubakina, prezeska i dyrektorka generalna ds. Zrównoważonego Rozwoju, IKEA Retail, zauważyła, że trendy określają przeciętne zachowania, ale ludzie skupiają się na indywidualności. – Wiele osób oczekuje produktów ułatwiających stworzenie w domu miejsca, gdzie można poczuć się sobą – sanktuarium. To konsument decyduje, jak ono będzie wyglądać. Daje się zauważyć umiar w konsumpcji – młodzi ludzie powinniśmy zrobić coś dla planety i konsumować mniej, dokonywać bardziej świadomych wyborów. Nadal jednak jest grupa konsumentów bardzo wrażliwa na ceny – ponieważ mają ograniczone środki finansowe, często ulegają promocjom. Dom stał się ważniejszy dzięki pandemii. Wcześniej wyposażenie domu cieszyło się relatywnie niskim zainteresowaniem w Polsce, np. w porównaniu do krajów skandynawskich. Teraz się to zmieniło – podsumowała Dubakina.

Podobnie zdaniem Michała Lutostańskiego, wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii, Strategy Business Director, Kantar Polska, u przyszłych konsumentów zauważymy stawianie na wartości – będą one miały większe znaczenie niż tradycyjne kategorie konsumenckie.

Zdaniem Valéry’ego Gaucheranda, dyrektora generalnego L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie,  znaczenie ma zaufanie oraz wartości, jakie reprezentuje firma. Czy produkt jest bezpieczny, zdrowy, czy firma ma świadomość swojego wpływu na środowisko. Skupienie się na zrównoważonym rozwoju i technologii pozwoli firmie przetrwać w przyszłości. Metaverse daje obecnie ludziom z pokolenia Z możliwość, aby tworzyć świat bardziej skrojony pod ich potrzeby i problemy.

Nie wiemy, kim jest konsument przyszłości, ale możemy się tego domyślać, obserwując teraźniejszość. Mamy obecnie dwa segmenty, które rosną: boomersi – 60+, 25% siły nabywczej w Polsce oraz generacja Z. Ta druga grupa stawia na wartości, transparentność i zrównoważony rozwój. Nie ufają technologiom, mediom, politykom. Mamy do czynienia z kryzysem zaufania – podsumował Valéry Gaucherand.

Rafał Rudziński, CEO w Bosch Polska, przestrzegał przed generalizowaniem. Zastanawiał się, na ile firmy z branży zaawansowanych technologii kształtują klienta, a na ile on sam ma wybór. Czy konsument chce transformacji, która grozi utratą mobilności? Deklaratywność versus wyzwania realnego świata to dwie różne rzeczy. Świat jest bardzo zróżnicowany, dlatego jest tak trudno odpowiedzieć na pytanie, kim jest konsument przyszłości. Nasze postawy i wartości zmieniają się zbyt szybko, aby to przewidzieć – podkreślił Rafał Rudziński.

W panelu udział wzięli: Robert Krzak, Senior Advisor, Sektor Handlu i Produktów Konsumenckich, EY, Rafał Rudziński, CEO, Bosch Polska, Marina Dubakina, prezeska i dyrektorka generalna ds. Zrównoważonego Rozwoju, IKEA Retail, Valéry Gaucherand, dyrektor generalny, L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie, Michał Lutostański, wiceprezes, Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii, Strategy Business Director, Kantar Polska

Moderacja: Jakub Bierzyński, badacz rynków, mediów i reklamy

Partnerzy: EY, Bosch Polska, IKEA Retail Polska, L’Oreal

Przewidzenie kolejnego kryzysu nie jest możliwe, ale potrafimy zidentyfikować zagrożenia natury cybernetycznej, płynące ze strony rynków alternatywnych czy związane z klimatem.

W jaki sposób rynki poradzą sobie z szeregiem nieprzewidywalnych czynników zewnętrznych, które uderzają w dotychczasowy porządek? O tym dyskutowali uczestnicy panelu Rynki finansowe w dobie niepewności podczas XI edycji Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI) w Sopocie.

Prof. Małgorzata Zaleska z SGH przekonywała, że żyjemy w permanentnym kryzysie finansowym od 15 lat. – Najłatwiej było przewidzieć kryzys z 2007 r., chociaż obserwując jak podczas pandemii czekano, aby banki narodowe ratowały wzrost gospodarczy, dziś kryzys inflacyjny nie powinien nikogo dziwić

Czy można przewidzieć kolejny kryzys? Tomasz Kowalski, prezes, Deutsche Bank mówił, że w badaniu z 2017 r. nikt nie przewidział pandemii czy wojny. Pytanie brzmi czy czekamy na kolejny kryzys finansowy czy już w nim jesteśmy, bo jego zdaniem mamy poziom kryzysu z 2008 r. Problemem jest również odporność rynków w Europie. – Widzimy brak spójności, który sprawia, że rynek europejski nie działa harmonijnie. Mamy wspólny rynek, ale de facto regulacje między krajami się różnią

Następny kryzys można przyjść z tzw. shadow banking, nieuregulowanego rynku w Europie i na świecie – uważa Antonio Garcia del Riego z Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Uważa, że banki europejskie są pozbawione autonomii, a muszą walczyć z innymi instytucjami, które regulacjom nie podlegają.

Obecność konkurencji fintechów czują banki. – Banki są przeregulowane, a inne firmy, które są w tym samym krwioobiegu, to przestrzeń mniej regulowana, wymykająca się spod kontroli. Nadzorując banki nie można przeoczyć momentu, aby część poza obiegiem nie była regulowana. To może doprowadzić do kolejnego kryzysu. Banki nie mogą ponosić odpowiedzialności za cały rynek – mówił Tomasz Kowalski. Zdaniem prof. Zaleskiej kwestia regulacji rynków alternatywnych nie jest prosta, bo istnieją różne jurysdykcje, część firm jest globalna. 

Rozmawiano również o ryzyku klimatycznym, które przyjmuje dziś postać ryzyka politycznego, trudnego do zmierzenia. Prezes Kowalski powiedział, że Deutsche Bank edukuje w tym zakresie klientów, bo bez niej banki narażają się na dodatkowe ryzyko, zwłaszcza w odniesieniu do mniejszych firm, które będą musiały wypełniać zobowiązania klimatyczne. 

W panelu udział wzięli: prof. Małgorzata Zaleska, dyrektorka Instytutu Bankowości SGH, Antonio Garcia del Riego, członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Tomasz Kowalski, prezes Deutsche Bank Polska.

Partner: Deutsche Bank Polska

Pandemia wymusiła przyspieszoną transformację cyfrową nie tylko w firmach, ale również w administracji publicznej, zarówno państwowej jak i samorządowej. O tym, jak wypracować standardy w zakresie digitalizacji usług publicznych i gdzie szukać dobrych praktyk rozmawiali goście panelu „Cyfryzacja usług publicznych”, który odbył się w piątek, 14 października, jako część EFNI 2022. Partnerem panelu będącego częścią ścieżki tematycznej „Cyfrowa transformacja Europy” był Google.

W rozmowie moderowanej przez Martynę Różycką, NASK/Dyżurnet.pl udział wzięli Marcin Krasuski, Google Cloud, Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu, Marcin Graczyk, dyrektor, Departament Partnerstwa i Komunikacji, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Grupa PFR, Wojciech Szajnar, dyrektor, Centrum Projektów Cyfrowa Polska oraz Paweł Jaroszek, wiceprezes ZUS.

„Z naszej perspektywy widzimy duży postęp cyfryzacji usług publicznych, której oczekują obywatele. Biznes jest otwarty na współpracę z administracją, może jej pomóc we wdrażaniu usług cyfrowych i podzielić się swoim know-how” – mówił podczas dyskusji Marcin Krasuski.

Paweł Jaroszek opowiadał o wyzwaniach cyfryzacyjnych, z którymi mierzy się administracja publiczna: „Czasem traktujemy cyfryzację jako panaceum na wszystkie problemy. Tymczasem kluczowe wydaje się przeanalizowanie istniejących procesów i usług, wprowadzenie niezbędnych zmian, a dopiero późniejsza adaptacja ich w świecie cyfrowym”.

„Mieszkańcy chcą coraz częściej załatwiać kwestie urzędowe online, a administracja powinna reagować na te oczekiwania i zapewniać im nowoczesne usługi. Jednak pieniędzy na cyfryzację samorządów jest ciągle za mało. Bez istotnej inwestycji w sprzęt, rozwiązania i szkolenia, cyfryzacja usług publicznych nie powiedzie się w pełni” – powiedział podczas panelu Wojciech Szajnar.

Goście dyskusji zgodzili się, że inwestycja w nowoczesne rozwiązania cyfrowe jest niezbędna. Kluczowa wydaje się również współpraca pomiędzy administracją centralną, samorządową i biznesem, która przyniesie wymierne korzyści obu stronom i pozwoli wypracować standardy w zakresie cyfryzacji.

W jaki sposób wspierać rozwój AI, która będzie uwzględniać najwyższe standardy w zakresie różnorodności i inkluzywności w organizacji oraz szerzej, przestrzeni publicznej? Do kogo powinien należeć obowiązek gwarantowania tych standardów – do twórców rozwiązań cyfrowych, regulatorów rynków? 

Sztuczna inteligencja pomaga upraszczać procesy, które procesy niewdzięczne dla pracownika. – I tak to powinniśmy komunikować. Sztuczna inteligencja wspiera, a nie wypiera – podkreśla Łukasz Chałaczkiewicz, Klub Champions of Change.  – Poziom świadomości dotyczący sztucznej inteligencji w Polsce nie jest zbyt wysoki. – To z czym nam się kojarzy filmy si-fi oraz boty, które znają z infolinii, z którym nie mogą się skomunikować – uważa Łukasz Chałaczkiewicz, Klub Champions of Change.  

Na tych, którzy tworzą algorytmy AI, spoczywa wielka odpowiedzialność. Na pewno wiele osób, myśląc o sztucznej inteligencji, widzi obraz z filmów science fiction, jak roboty przejmują nasze życie. Jeśli te roboty będą dobrze nauczane, to mniej będziemy się ich obawiać. Dlaczego siri mówi kobiecym głosem, a superkomputer Watson męskim? – Bo z tak wynika z badań, które w ten sposób powielają stereotypy – mówi Olga Kozierowska, prezeska Sukces Pisany Szminką. Czy można temu zaradzić? – Jest to ogromne wyzwanie i niezbędne jest tworzenie różnorodnych środowisk przy tworzeniu produktu – mówi Dominika Bettman, Klub Champions of Change. – Coraz częściej mówi się o hiperdostosowaniu produktu do jednostki, tak trzeba stosować siłę algorytmy, żeby ten produkt był jak najbardziej przydatny – dodaje Dominika Bettman.

AI jest nam potrzebna z wielu przyczyn, m.in. ekologicznych, bez jej rozwoju sobie nie poradzimy. Patrzmy więc w przyszłość optymistycznie, jednocześnie wiedząc, jak bardzo istotne są edukacja i zrozumienie problemów.

Paneliści: Łukasz Chałaczkiewicz, Klub Champions of Change, Dominika Bettman, Klub Champions of Change. Debatę poprowadziła Olga Kozierowska, prezeska, Sukces Pisany Szminką

Partner: Bank BNP Paribas

Partner merytoryczny: Sukces Pisany Szminką 

Mimo rosnącej specjalizacji istotne będą kompetencje związane z zarządzaniem
danymi, krytycznym myśleniem oraz współpracą. Rozmawiali o tym uczestnicy panelu Synergia świata nauki i biznesu: Jakie kompetencje zdominują najbliższą przyszłość podczas XI edycji Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI) w Sopocie.

W dobie automatyzacji i niepewności potrzebne są nowe kompetencje. Z raportu Future of Jobs wynika, że miliony miejsc pracy znikną, ale powstaną nowe. Liczyć się będą nauki ścisłe, krytyczne myślenie, big data i współpraca, bo innowacje powstają w zespołach – powiedziała Katarzyna Dubno z Adamed Pharma. Zwróciła również uwagę, na pozytywną systemową zmianę, że kiedyś w Polsce premiowano uczelnie za liczbę publikacji, dziś za zgłoszenia patentowe, co zmienia charakter współpracy biznesu z akademią. 

Na brak na całym świecie lekarzy naukowców wskazał prof. Krystian Jażdżewski z Warsaw Genomics. – Obserwuje, że młodzi ludzie nie chcą wyjeżdżać na zagraniczne staże, bo dobrze im się żyje w Polsce – mówił.  

Katarzyna Jodko-Piórecka z Sieci Badawczej Łukasiewicz wskazała na niepokojący na świecie trend odpływu pracowników naukowych, badania naukowe można robić za lepsze pieniądze w firmach prywatnych. Akademia musi tworzyć warunki dla najlepszych. – Dziś zdolny człowiek może studiować zagranicą. Dlatego zaczęliśmy zatrudniać olimpijczyków z nauk ścisłych. Mamy 29 nastolatków studiujących i pracujących naukowo.

Młodzież licealną wspiera również program ADAMED SmartUP koncentrujący się na naukach ścisłych. Korzysta z niego 60 tys. osób biorąc udział w warsztatach, obozach naukowych. – Młodzi ludzie często w mniejszych miejscowościach nie mają partnerów do rozwoju. My im pomagamy. Finansujemy również rozwój 20 stypendystów, oni często studiują za granicą, ale wracają – powiedziała Katarzyna Dubno. 

W panelu udział wzięli: Katarzyna Dubno, Public Affairs & Market Access Director, Adamed Pharma, Krystian Jażdżewski, prof. nauk medycznych, Warsaw Genomics, Katarzyna Jodko-Piórecka, koordynator grupy badawczej Zrównoważona Gospodarka, Sieć Badawcza Łukasiewicz, prof. Marcin Kołaczkowski, prodziekan ds. Rozwoju i Nauki Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum Michał Biernat, CTO, Higo Sense – zdalnie online, Partner: Adamed Pharma

W ostatnich latach świat zmaga się z licznymi kryzysami – ekonomicznymi, finansowymi, kolejnymi falami pandemii, konfliktami zbrojnymi, wzmożonymi ruchami migracyjnymi, gwałtownie rosnącymi cenami energii. Rodzi to potrzebę poszukiwania całkiem nowych, niestandardowych rozwiązań, które pozwolą uporać się z zagrożeniami – podkreślali uczestnicy panelu „Wspólne wyzwania biznesu i administracji wobec współczesnych kryzysów”.

– Pandemia Covid-19, wycofanie się USA z Afganistanu spowodowały, że państwa autorytarne, Rosja, Chiny uwierzyły, że Zachód znalazł się w głębokim kryzysie, który może się zakończyć upadkiem zachodniej cywilizacji. Rosyjska agresja w Ukrainie jest właśnie przejawem takiego myślenia. W tej chwili największym zagrożeniem dla Polski jest agresywna polityka Rosji, która determinuje niespotykaną wcześniej militaryzację Polski i innych krajów. Lawinowo rosną wydatki na zbrojenia. Kryzys wojenny nie sprzyja stabilności i wprowadza dużą niepewność. To co się dzieje stanowi wielkie zagrożenie dla struktur Zachodu. Całkiem realna jest dezintegracja w dłuższej perspektywie UE i NATO – ostrzegał Radosław Kujawa, generał, były szef Służby Wywiadu Wojskowego.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, dyrektorka, Instytut Strategie 2050 przekonywała, że szczególnie niebezpieczna dla biznesu jest utrata dobra wspólnego w polityce. – Polityka stała się wojną, gdzie dominują złe emocje. Mamy prymat polityki nad rynkiem, gospodarką. To nie jest dobre dla biznesu. Dramatycznie rosną nierówności społeczne. Następuje delegitymizacja państwa, które nie jest idealnym partnerem do rozmów i współpracy. W tej sytuacji ważna jest decentralizacja państwa, zapewnienie autonomicznego finansowania dla organizacji pożytku publicznego – powiedziała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Witold Drożdż, członek zarządu ds. Strategii i Spraw Korporacyjnych, Orange Polska zwrócił uwagę, że wielkie znaczenie w pokonywaniu różnych kryzysów odgrywa przewidywalność prawa, stabilność i transparentność.

– Bez ustabilizowania ram, w których funkcjonuje gospodarka, bez przewidywalnego otoczenia, nie będziemy w stanie zachować dotychczasowego poziomu świadczenia usług i utrzymać poziomu życia obywateli. Odpowiedzią na wyzwania związane z kryzysami powinny być rozwiązania systemowe, dialog, współpraca i zaufanie. Decyzje powinny zapadać szybciej. Nie można rozmawiać dopiero wtedy, kiedy kryzys już się rozlewa, płoną drzwi – podkreślił Witold Drożdż.

Z kolei Renata Kaznowska, wiceprezydent m.st. Warszawy przestrzegała, że ostatnio mamy do czynienia z wieloma niekorzystnymi zmianami, które grożą demontażem samorządu.

 – Potrzebujemy stabilności prawa, które jest uchwalane szybko i niechlujnie, ale także stabilności zadań, nakładanych na samorządy oraz finansów, bez których nie ma co marzyć o realizacji ambitnych celów. Powinniśmy zacząć od partnerstwa i współpracy z rządem, której nie ma oraz zaniechania dalszej centralizacji państwa – stwierdziła Renata Kaznowska.

Panel moderował: Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny, Konfederacja Lewiatan

Partner panelu: Orange Polska

Podczas spotkania uczestnicy rozmawiali na temat szans i zagrożeń związanych ze sztuczną inteligencją oraz jaka czeka nas przyszłość w świecie zdominowanym przez algorytmy.

Na wstępie Konrad Ciecierski, kierownik Pionu Zastosowań Sztucznej Inteligencji, Centrum Badań i Rozwoju (NASK), przedstawił bardzo konkretne, praktyczne zastosowania sztucznej inteligencji, którymi zajmuje się Centrum Badań i Rozwoju – m.in. w medycynie czy przeciwdziałaniu przestępczości. Wskazał przy tym na brak świadomości wśród osób czy organizacji, w jakim zakresie AI może być wsparciem w prowadzeniu biznesu.

Magdalena Warzybok, dyrektor zarządzająca, Kincentric Polska, zwróciła z kolei uwagę na dużą potrzebę, żeby za pomocą algorytmów wspierać pracowników. – Obecnie obserwujemy ogromne obciążenie powtarzalnymi czynnościami. Zwiększa się dzięki temu otwartość organizacji na tego typu rozwiązania. Coraz częściej wykorzystuje się też AI czy big data w zarządzaniu ludźmi w organizacji. Dzięki nim możemy przewidywać zachowania pracowników, np. czy dana osoba będzie chciała z organizacji odejść – dodała Magdalena Warzybok.

O specyfice platformy Allegro w kontekście AI opowiedziała Magdalena Piech, Regulatory Affairs Director, Allegro. – Jesteśmy firmą z branży handlu detalicznego, ale jednocześnie jesteśmy firmą technologiczną. Połowa naszych pracowników to specjaliści IT. Naszym celem jest ułatwianie transakcji, mierzymy się przy tym z ogromną skalą. Ścieżka zakupowa ma pozwolić przejść użytkownikowi płynnie od wyboru do płatności, obejmuje też dostawę i wsparcie posprzedażowe. Od kilku lat trwa proces ulepszania tych procesów za pomocą sztucznej inteligencji, która ułatwia pracę przy takiej skali użytkowników i zamówień. Wyposażamy też naszych sprzedawców (firmy z sektora MŚP), dostarczając im zaawansowane narzędzia technologiczne, do których w innym przypadku nie mieliby dostępu.

Magdalena Piech poruszyła też temat barier, które uniemożliwiają nam pełne korzystanie ze sztucznej inteligencji. – Debata o AI jest trudna, ponieważ mamy liczne skojarzenia z popkultury, i często są one negatywne. A jest to tylko narzędzie. Jest ponadto różnica między automatyzacją, gdzie ryzyko przejęcia pracy jest żadne, a szeroko pojętą sztuczną inteligencją.

Magdalena Przegalińska, profesor w Akademii im. Leona Koźmińskiego, podkreśliła fakt, że obecnie każda osoba może korzystać ze sztucznej inteligencji i współtworzyć ją bez umiejętności programowania. Interfejsy AI są zbliżone do tych, które znamy z mediów społecznościowych. – Demokratyzacja tej technologii jest czymś pozytywnym. A nadal wiele osób niesłusznie obawia się, że sztuczna inteligencja zabierze nam pracę, zamiast nas w niej wspierać – podsumowała Magdalena Przegalińska.

W dyskusji udział wzięli: Magdalena Piech, Regulatory Affairs Director, Allegro, Magdalena Warzybok, dyrektor zarządzająca, Kincentric Polska, Aleksandra Przegalińska, profesor, Akademia im. Leona Koźmińskiego, Maciej Mackiewicz, prezes Stowarzyszenia AntiFraud oraz Konrad Ciecierski, kierownik Pionu Zastosowań Sztucznej Inteligencji, Centrum Badań i Rozwoju (NASK).

Moderacja: Grzegorz Osiecki, Dziennik Gazeta Prawna

Partner: Allegro

Newsletter

Masz dużo na głowie i nie zawsze udaje Ci się śledzić to, co u nas się dzieje?

Zapisz się na EFNI news, a my będziemy dbać o to, żebyś był/a na bieżąco! Będziemy wysyłać Ci najważniejsze newsy o kolejnych edycjach Europejskiego Forum Nowych Idei. Obiecujemy też, że nie będziemy „spamować”.