Żyjemy i działamy w czasach pandemii, wojny w Ukrainie, kryzysów ekonomicznych. Tym tematom poświęcony będzie trzeci blok tegorocznego EFNI. Podyskutujemy także, czy możliwe jest odejście od gotówki.

XI edycja Europejskiego Forum Nowych Idei podzielona będzie na cztery ścieżki tematyczne. Wydarzenia związane z ekonomią zebrane będą pod hasłem „Gospodarka – nadmiar czy umiar?”.

Poza szukaniem odpowiedzi na postawione w tytule pytanie, zastanowimy się przede wszystkim, jakie wnioski płyną z doświadczeń pandemicznych oraz innych kryzysów ekonomicznych i finansowych. Porozmawiamy także o tym, czy biznes może sobie radzić bez wsparcia państwa i wspólnot oraz o tym, jaki model rynku sprawdzi się w trudnej przecież do przewidzenia przyszłości.

Przyjrzymy się również temu, jak zapobiec problemom z łańcuchami dostaw, których świat doświadczył w czasach pandemii. Przeanalizujemy zmiany na rynku pracy zachodzące w ostatnich latach. Zajmiemy się rynkami finansowymi w dobie niepewności, przybliżymy, jaki może być konsument przyszłości.

Spróbujemy także wspólnie odpowiedzieć na pytanie, czy czeka nas zmierzch gotówki. Zjawiska społeczne i gospodarcze ostatnich lat i miesięcy determinują zmianę w postaci odejścia od gotówki. Czy będzie ona trwała? Czas pandemii i związanych z nią obostrzeń sprzyjał rozwiązaniom redukującym kontakt z gotówką i bezpośrednie transakcje między ludźmi na rzecz szeregu rozwiązań cyfrowych. Wzmocniło to wiele innych trendów, jak choćby wzrost wartości e-commerce w Polsce. Zastanowimy się, czy wzorem innych państw, jak Szwecja czy Dania, konsument będzie coraz rzadziej mieć kontakt z gotówką, które z trendów już dziś dostrzegalnych staną się praktyką rynkową. Przyjrzymy się też konsekwencjom dla dostawców usług cyfrowych.

Więcej szczegółów dotyczących programu i gości EFNI 2022 już wkrótce. Dołącz do nas w Sopocie między 12 a 14 października podczas dyskusji o tym, co będzie jutro.

Wokół dylematu „Czy technologia uratuje świat?” skupią się uczestnicy paneli ścieżki technologicznej tegorocznego Europejskiego Forum Nowych Idei.

W jaki sposób innowacje cyfrowe mogą wspierać rozwój i dobrobyt? Czy staną się źródłem spektakularnych sukcesów i prosperity, czy też niosą ze sobą zagrożenia, być może takie, których jeszcze nie sposób przewidzieć? Jak sztuczna inteligencja wpłynie na relacje społeczne i miejsca pracy? Czy e-commerce znosi dziś bariery, które istnieją w przypadku tradycyjnego biznesu? Wreszcie, jakich kompetencji będzie oczekiwać biznes od pracowników w najbliższej przyszłości. Czy przeniesiemy się wkrótce do świata wirtualnego oraz — kto powinien zadbać o nasze cyberbezpieczeństwo? To tylko niektóre z pytań, na które spróbujemy odpowiedzieć na tegorocznym EFNI podczas wydarzeń ze ścieżki tematycznej „Czy technologia ocali świat?”.

Przyjrzymy się barierom technologicznym ważącym o przyszłości i tempie rozwoju metawersum oraz sposobom monetyzacji tego przedsięwzięcia. Pomówimy także o ekspansji międzynarodowej na rynkach cyfrowych: w jaki sposób rozwiązania digitalowe – zyskujące na znaczeniu dzięki transformacji cyfrowej, która obejmuje już niemal wszystkie obszary, mogą wspierać dążenia firm do wejścia na zagraniczne rynki. Zastanowimy się także nad tym, jak konkurować w czasach algorytmów i sztucznej inteligencji, wykorzystując efektywnie szanse płynące z rozwiązań technologicznych.

Więcej informacji dotyczących wydarzeń odbywających się podczas EFNI 2022 wkrótce. Do dyskusji o tym, co będzie jutro, możesz włączyć się już dziś.

Żyjemy i działamy w czasach pandemii, wojny w Ukrainie, kryzysów ekonomicznych. Tym tematom poświęcony będzie trzeci blok tegorocznego EFNI. Podyskutujemy także, czy możliwe jest odejście od gotówki.

XI edycja Europejskiego Forum Nowych Idei podzielona będzie na cztery ścieżki tematyczne. Wydarzenia związane z ekonomią zebrane będą pod hasłem „Gospodarka – nadmiar czy umiar?”.

Poza szukaniem odpowiedzi na postawione w tytule pytanie, zastanowimy się przede wszystkim, jakie wnioski płyną z doświadczeń pandemicznych oraz innych kryzysów ekonomicznych i finansowych. Porozmawiamy także o tym, czy biznes może sobie radzić bez wsparcia państwa i wspólnot oraz o tym, jaki model rynku sprawdzi się w trudnej przecież do przewidzenia przyszłości.

Przyjrzymy się również temu, jak zapobiec problemom z łańcuchami dostaw, których świat doświadczył w czasach pandemii. Przeanalizujemy zmiany na rynku pracy zachodzące w ostatnich latach. Zajmiemy się rynkami finansowymi w dobie niepewności, przybliżymy, jaki może być konsument przyszłości.

Spróbujemy także wspólnie odpowiedzieć na pytanie, czy czeka nas zmierzch gotówki. Zjawiska społeczne i gospodarcze ostatnich lat i miesięcy determinują zmianę w postaci odejścia od gotówki. Czy będzie ona trwała? Czas pandemii i związanych z nią obostrzeń sprzyjał rozwiązaniom redukującym kontakt z gotówką i bezpośrednie transakcje między ludźmi na rzecz szeregu rozwiązań cyfrowych. Wzmocniło to wiele innych trendów, jak choćby wzrost wartości e-commerce w Polsce. Zastanowimy się, czy wzorem innych państw, jak Szwecja czy Dania, konsument będzie coraz rzadziej mieć kontakt z gotówką, które z trendów już dziś dostrzegalnych staną się praktyką rynkową. Przyjrzymy się też konsekwencjom dla dostawców usług cyfrowych.

Więcej szczegółów dotyczących programu i gości EFNI 2022 już wkrótce. Dołącz do nas w Sopocie między 12 a 14 października podczas dyskusji o tym, co będzie jutro.

Paliwa kopalne a OZE, przyszłość wodoru i energii atomowej czy korzyści i wyzwania dla biznesu związane z przechodzeniem na zieloną energię – będą motywem debat w bloku tematyki zielonej transformacji.

Podobnie jak w minionych latach także tegoroczne EFNI podzielone zostało na cztery bloki tematyczne. Jednym z nich będzie „Zielony horyzont 2050”.

Hasło to obejmie tematykę szeroko rozumianej zielonej transformacji, a więc głównie zaproponowanej przez europejską wspólnotę neutralności klimatycznej, którą należy osiągnąć najpóźniej w połowie stulecia.

Czy jesteśmy w stanie paliwa kopalne zastąpić OZE? Jak finansować potężne inwestycje? Jaka jest przyszłość czystego wodoru i energii atomowej? W jaki sposób płynnie odejść od rosyjskich źródeł i dokonać sprawnej dywersyfikacji na skalę całej UE? Czy wojna w Ukrainie zakłóci bądź opóźni ambitne plany Europy?

Podczas wydarzeń z bloku tematycznego „Zielony Horyzont 2050” będziemy wspólnie szukać odpowiedzi na te pytania. Porozmawiamy także o korzyściach i wyzwaniach dla biznesu związanych z przechodzeniem na zieloną energię, Fit for 55, Zielonym Ładzie i wynikających z nich konsekwencjach energetycznych dla przemysłu obecnego na polskim rynku oraz o zero-emisyjnym biznesie tworzącym neutralne produkty i usługi. Przedstawimy też stan regulacji prawnych w Polsce oraz w kontekście porządku europejskiego.

Wkrótce dostaniecie dodatkowe informacje dotyczące wydarzeń odbywających się w ramach tegorocznego EFNI.

Europa, którą pamiętamy sprzed 20 czy nawet 10 lat jest już tylko wspomnieniem. Wojna w Ukrainie, rosnące napięcia międzynarodowe stawiają nas w zupełnie nowej sytuacji i każą zadać pytanie – czy Europie potrzebny jest wielki reset? Będziemy o tym rozmawiać na EFNI.

Obywające się ramach tej ścieżki tematycznej debaty skupią się na tematach geopolitycznych oraz szeroko rozumianych wyzwaniach społecznych i cywilizacyjnych. Będziemy rozmawiać o kwestiach dotyczących państw i społeczeństw. W centrum uwagi pozostanie jednak człowiek. Wątki humanistyczne mają zawsze ważne miejsce na EFNI. Choć koncentrujemy się na perspektywie europejskiej, nie zapominamy o kluczowych wyzwaniach mających skalę globalną bądź odnoszącą się do innych regionów świata.

Podobnie jak w przypadku całego Forum, nacisk położony zostanie na niepewność – gospodarczą, polityczną czy społeczną. W otwierającej tegoroczne EFNI debacie prof. John Keane, wraz z prof. Radosławem Markowskim i zaproszonymi panelistami podejmie kwestie najbardziej palące z perspektywy potrzeb biznesu oraz powinności państwa i wspólnot. Nie zabraknie także rozmów na temat wojny w Ukrainie, jej konsekwencji i kontekstu geopolitycznego oraz wpływu na polski i europejski rynek pracy.

Tegoroczne EFNI będzie także miejscem Forum Bałtyckiego – areny rozmów o rozwoju państw, regionów i miast basenu Morza Bałtyckiego. Będziemy rozmawiać o perspektywach na przyszłość, barierach i potrzebach, a także o czynnikach zewnętrznych, takich jak wojna, dywersyfikacja źródeł energii czy zerwanie łańcuchów dostaw. Wspólnie spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: co determinuje kierunki współpracy? Przyjrzymy się także relacjom na linii USA-UE i roli Polski w transatlantyckiej układance.

Więcej szczegółów dotyczących programu tegorocznego Europejskiego Forum Nowych Idei oraz zaproszonych gości już wkrótce. Włącz się do rozmowy o tym, co będzie jutro – zarejestruj się już dziś!

Niewiele było momentów w jedenastoletniej historii Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI) , kiedy świat znajdował się w czasie takiej niepewności, jak obecnie. Pytanie EFNI: #CoBędzieJutro, ale również – co możemy zrobić dziś – dawno nie było tak ważne.

Jakiego potrzebujemy przywództwa na nowe czasy? Jak współpracę międzynarodową determinuje dziś agresja Rosji na Ukrainę? Co z zieloną transformacją? Jaki wpływ na konsumpcję ma wojna, pandemia?

Będziemy o tym rozmawiać już wkrótce – pomiędzy 12 a 14 października w Sopocie, podczas czterech bloków tematycznych:
– Europa, czy potrzebny jest wielki reset?
– Gospodarka – nadmiar czy umiar?
– Zielony horyzont 2050
– Czy technologia uratuje świat?

– Podczas tegorocznego EFNI  dominować będą wyzwania, jakie wobec, państw, wspólnot, gospodarki i rynków wywołuje szeroko rozumiana niepewność. W najbliższych latach ta niepewność nas nie opuści  i musimy się do niej przyzwyczaić – mówi dr Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan.

Więcej szczegółów dotyczących programu, wydarzeń towarzyszących oraz gości EFNI 2022 już wkrótce. Dołącz do nas w Sopocie podczas rozmowy o tym #CoBędzieJutro.

 Obok wykładów i paneli na naszych gości czeka szereg imprez towarzyszących oraz networkingowych, takich jak np. nowy format EFNI Talks czy rozmowy Nocnych Marków.

Podczas ostatniej edycji EFNI ponad 1100 osób z kilkunastu krajów, w tym wybitni ekonomiści, liderzy biznesu i naukowcy, spotkało się biorąc udział w kilkudziesięciu debatach, panelach, spotkaniach otwartych i rozmowach.

Europejskie Forum Nowych Idei organizowane jest od 2011 roku przez Konfederację Lewiatan przy współudziale BusinessEurope oraz miasta Sopot.

 —

Partnerami strategicznymi EFNI 2022 są Orange, Meta i EY. Partnerzy główni: Allegro, BASF, British American , BNP Paribas, BOSCH, CitiHandlowy, Google, Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych, IKEA, Invest in Pomerania, Samorząd Województwa Pomorskiego, Stellantis, Volkswagen Poznań, Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych, Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki, Grupa Luxmed.

Partnerzy wspierający: Amazon, Autopay, Benefit Systems, Bank Ochrony Środowiska, Clear Air Fund, Detusche Bank, TIER, Tik Tok, Uniwersytet Łódzki, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Lafarge, Miasto Gdynia, Radisson Blu, L’Oreal, Otodom, Château Isolette, Bayer, Żabka, Fundacja Polska Bezgotówkowa, Kincentric oraz 3M.

Patronami merytorycznymi są: Centrum Stosunków Międzynarodowych, ThinkTank oraz Fundusze Norweskie.

Głównym patronem medialnym jest Money.pl. Medialnie wspierają nas także: AMS, Biznes 24, ChilliZet, ISBNews, My Company Polska, Polska Agencja Prasowa, Puls Biznesu, Warsaw Business Journal.

Europejskie Forum Nowych Idei rozpoczyna cykl spotkań online, które swoją tematyką będą nawiązywać do wydarzenia, które od ponad 10 lat odbywa się jesienią w Sopocie i zyskało miano jednej z najbardziej prestiżowych imprez gospodarczo-społecznych w Europie Środkowej.

Pierwsze spotkanie z cyklu EFNI TALKS odbędzie się już w najbliższy wtorek, 12 kwietnia. Głównym tematem będzie wojna w Ukrainie i jej potencjalne skutki. Wśród zaproszonych gości są m.in.: ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczycia, prof. Jerzy Buzek, prof. Witold Orłowski, prof. Roman Kuźniar oraz Gen. Leszek Soczewica.

„Wojna w Ukrainie niesie ze sobą dwie duże konsekwencje: historyczną jedność „»wolnego świata« – krajów UE, Stanów Zjednoczonych, NATO – oraz wynikające z tej jednomyślności Zachodu bezprecedensowe sankcje gospodarcze nałożone na agresora – Rosję, które mają ogromny wpływ również na naszą gospodarkę”  – mówi Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan. „Warto dyskutować i być przygotowanym na różne scenariusze, dlatego pierwsza edycja EFNI TALKS jest poświęcona właśnie nowemu porządkowi świata, spowodowanego agresją Rosji na Ukrainę” – dodaje Witucki.

Pierwsze spotkanie z serii EFNI TALKS odbędzie się we wtorek, 12 kwietnia o 10:00. Udział jest bezpłatny. Aby wziąć udział w transmisji wystarczy zarejestrować się pod tym linkiem.

Wydarzenie rozpocznie dyskusja „Nowy koncert mocarstw czy przeddzień radykalnej zmiany?”, w której wezmą udział m.in. gen. Leszek Soczewica i Sławomir Sierakowski z Krytyki Politycznej. O 11:20 rozpocznie się debata „Ekonomia – trwała niepewność?” z udziałem m.in. prof. Jerzego Buzka i Henryki Bochniarz.

Szczegółowa agenda pierwszego spotkania EFNI TALKS dostępna jest na stronie internetowej Konfederacji Lewiatan.Dyskusje organizowane w ramach cyklu EFNI TALKS są bezpłatne i otwarte. Organizatorzy zachęcają jednak społeczność i przyjaciół EFNI do wsparcia inicjatywy związanych ze wsparciem Ukrainy i osób uciekających przed wojną. Konfederacja Lewiatan uruchomiła specjalny numer konta na który można przelewać datki na pomoc Ukrainie. Szczegóły dostępne pod tym adresem.

Newsletter

Masz dużo na głowie i nie zawsze udaje Ci się śledzić to, co u nas się dzieje?

Zapisz się na EFNI news, a my będziemy dbać o to, żebyś był/a na bieżąco! Będziemy wysyłać Ci najważniejsze newsy o kolejnych edycjach Europejskiego Forum Nowych Idei. Obiecujemy też, że nie będziemy „spamować”.