Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego weźmie udział w ceremonii otwarcia tegorocznej edycji Europejskiego Forum Nowych Idei, która odbędzie się w Sopocie, 11 października.

Roberta Metsola będzie mówić o wyzwaniach stojących przed demokracją w wymiarze międzynarodowym i jej wpływie na geopolitykę i gospodarkę. Będzie to doskonały wstęp do trzech dni dyskusji o przyszłości Polski i Europy na EFNI, zwłaszcza w gorącym politycznie momencie, gdy nadchodzące wybory parlamentarne zdecydują o dalszym kierunku rozwoju Polski i jej miejscu na mapie Europy i świata.

Wraz z pogłębiającą się globalnie polaryzacją polityczną, rola rządów demokratycznych w kształtowaniu stosunków międzynarodowych i systemów gospodarczych staje się ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Wolne od populizmu demokracje są gwarantem stabilności politycznej, postępu społecznego i wzrostu gospodarczego w wielu krajach. W swoim przemówieniu Metsola odniesie się do wyzwań, z którymi mierzą się demokracje w trudnym z perspektywy ekonomicznej, geopolitycznej czy klimatycznej czasie. O ile skala związanych z nimi wyzwań przekracza dziś możliwości pojedynczych państw, o tyle potrafimy je rozwiązać wspólnie, gdy szukamy rozwiązań w ramach wspólnoty europejskiej. 

– Udział przewodniczącej Parlamentu Europejskiego w tegorocznym EFNI odzwierciedla nasze zaangażowanie w tworzenie w ramach Forum przestrzeni do dialogu w sprawach mających wpływ na polskie społeczeństwo nie tylko w wymiarze krajowym czy w ramach Europejskiej Wspólnoty, ale także w kontekście globalnym – mówi Henryka Bochniarz, Przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan.

Pochodząca z Malty Roberta Metsola jest członkinią Parlamentu Europejskiego od 2013 r. W listopadzie 2020 r. wybrana na pierwszą wiceprzewodniczącą, a od stycznia 2022 r. zajmuje stanowisko przewodniczącej Parlamentu Europejskiego. Jest najmłodszą osobą, która zajmowała to stanowisko i pierwszą od dwóch dekad kobietą, a także zaangażowaną w kwestie praw kobiet i osób LGBT orędowniczką silnej i zjednoczonej Unii.

EFNI jest jedną z największych międzynarodowych konferencji w Europie Środkowej. Organizuje ją Konfederacja Lewiatan we współpracy z BusinessEurope, Miastem Sopot oraz polskimi i międzynarodowymi firmami oraz instytucjami.

Aby zadbać o dobrostan pracowników, firmy powinny opracować długofalowe strategie, zamiast skupiać się na okazjonalnych konkursach, eventach czy inicjatywach – to jeden z wniosków z debaty „Jak wdrożyć w firmie model dobrostanu pracowników, który pozytywie wpływa na jej wyniki finansowe”, która odbyła się 12 lipca 2023 r. w ramach cyklu EFNI Talks.

„Pracodawcy muszą umieć połączyć wodę z ogniem: konieczna jest równowaga pomiędzy dbaniem o samopoczucie pracowników, a rozwojem firmy” – mówiła Bogumiła Głownia, Country Health & Well-being Leader, IKEA. Zaznaczyła, że nie są to wykluczające się drogi – trzeba umieć je pogodzić. „Nie ma tu miejsca na albo-albo”.

Na to samo wskazywali także uczestniczący w debacie dr Hanna Kinowska z Instytutu Kapitału Ludzkiego w Szkole Głównej Handlowej oraz Fabian Pietras, Business Unit Director, Antal IT Services.

Jak jednak pogodzić troskę o pracownika z realizowaniem celów biznesowych? „Badania jednoznacznie pokazują, że dobrostan pozytywnie wpływa na zaangażowanie pracowników, ich efektywność, innowacyjność i kreatywność oraz na ich przywiązanie do organizacji” – zgodziła się dr Kinowska. Podkreślała, że potencjał pracowników można uwolnić wyłącznie tworząc dla nich przyjazne miejsce pracy. Pomaga ono także przyciągać nowych pracowników na trudnym rynku. „Nie oznacza to jednak, że pracownikom należy ulegać zawsze i we wszystkim: kluczem jest świadomość ich potrzeb”.

„Cele biznesowe są nadrzędne – dobrostan pracowniczy jest narzędziem, który pomaga w ich osiąganiu, a każda firma używa go inaczej. To nie sztywny zestaw benefitów, a może być nim na przykład eliminacja czy uproszczenie zbędnych procesów z codziennej pracy” – powiedział Fabian Pietras.

Debatę prowadził Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.

Rozmowy organizowane w ramach cyklu wydarzeń EFNI Talks są bezpłatne i otwarte dla wszystkich.

To wprowadzenie do zagadnień, które poruszymy podczas dwunastej edycji Europejskiego Forum Nowych Idei, która odbędzie się między 11 a 13 października w Sopocie.

EFNI jest jedną z największych międzynarodowych konferencji w Europie Środkowej. Organizuje ją Konfederacja Lewiatan we współpracy z BusinessEurope, Miastem Sopot oraz polskimi i międzynarodowymi firmami oraz instytucjami.

Podczas 12. edycji EFNI w Sopocie zadamy pytanie: co będzie jutro?  Do wspólnego szukania odpowiedzi zapraszamy znakomitych gości ze świata biznesu i nauki. W tym roku wydarzenie nabiera dodatkowego wymiaru, nie tylko ze względu na odbywające się w przeddzień konferencji wybory parlamentarne, ale także zbliżające się 25-lecie Konfederacji Lewiatan. 

Począwszy od 2020 r., każdy rok przynosi wyzwania na skalę nieznaną wcześniej: globalna pandemia, wojna w Ukrainie, rewolucja AI. W tym roku już mierzymy się z kolejnymi ekstremami pogodowymi i temperaturą, która bije poprzednie rekordy. Z polskiej perspektywy wyobraźnię rozpala dodatkowo kampania przed planowanymi na październik wyborami parlamentarnymi. 

Rośnie tempo zmian, złożoność problemów z jakimi zmaga się biznes i przybywa niewiadomych i o tych wyzwaniach będziemy rozmawiać na EFNI. Dziś jednak rzeczywistość zyskuje kolejny nowy technologiczny kontekst jakim jest upowszechnianie narzędzi opartych o sztuczną inteligencję

Chcemy dowiedzieć się jak rewolucja AI wpłynie na innowacyjność firm, rynek pracy, kompetencje przyszłości, a zatem także na edukację – mówi Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan.To wyzwanie nie tylko nie odsuwa od nas pilnych kwestii jak zielona transformacja, udział Polski w odbudowie Ukrainy czy budowa konkurencyjnej polskiej gospodarki, ale komplikuje obraz. W polskich realiach dochodzi do tego kontekst polityczny, chaosu prawnego, braku transparentności, gdy przedsiębiorcy muszą zdawać test z zaradności i psychicznej odporności.  

W Konfederacji Lewiatan skupiamy się na bieżących problemach przedsiębiorców i wybiegamy myślą w przyszłość, aby ją lepiej zrozumieć. Teraz dodatkowo spojrzymy również w przeszłość. W przyszłym roku Konfederacja obchodzi 25 lecie istnienia i podczas tegorocznego EFNI symbolicznie zainaugurujemy jubileuszowy czas. Z tej okazji chcemy jeszcze uważniej wsłuchać się w głos młodego pokolenia, reprezentowany przez przedsiębiorców, innowatorów, naukowców, którym zależy na budowie innowacyjnego i silnej gospodarczo kraju.

Ostatnie ćwierć wieku współczesnej historii Polski to nie tylko okazja do retrospektywy, spojrzenia na drogę jaką przeszliśmy jako przedsiębiorcy, gospodarka i społeczeństwo. Pytanie brzmi, na czym dalej budować przyszłość kraju, z myślą o pokoleniu dzieci i wnuków – dodaje Henryka Bochniarz.

Zadecydują o tym wyniki wyborów parlamentarnych, w których również oni wezmą udział. W trudnych czasach potrzebujemy europejskiej solidarności i jedności, wspólnoty mówiącej jednym głosem w kwestiach politycznych, gospodarczych. Młodzi ludzie czują się jej częścią, ale dziś pole konfliktu politycznego wyznaczają również różnice międzypokoleniowe, z rozbieżnymi interesami. Dlatego podczas EFNI szukać będziemy odpowiedzi nie tylko na pytania dotyczące technologii czy wyzwań ekonomicznych, ale też tego, jak wzajemnie zrozumieć swoje potrzeby i je komunikować.

Tegoroczne Europejskie Forum Nowych Idei odbywa się 11 do 13 października w Sopocie.  Program merytoryczny EFNI przygotowaliśmy według pięciu ścieżek tematycznych: Europa na globalnych rynkach, Zielona zmiana Europy, Europa przyszłości, Cyfrowa transformacja Europy, Europa otwarta i różnorodna. Równolegle do paneli na czterech scenach obywają się spotkania w cyklu EFNI Talks, podczas których odbywają się prezentacje raportów i trendów nastawione na interakcję z widzami.

Europejskie Forum Nowych Idei to jedna z największych w tej części kontynentu konferencji, poświęcona globalnym trendom, nowym ideom oraz przyszłości Europy. Forum co roku gromadzi ponad tysiąc uczestników, wybitnych ekonomistów, liderów biznesu i naukowców, przedstawicieli administracji polskiej i europejskiej. Wydarzenie organizowane jest od 2011 roku przez Konfederację Lewiatan przy współudziale BusinessEurope oraz miasta Sopot. 

Aktualizacja strategicznych dokumentów polityki energetycznej i odblokowanie KPO – to klucz do walki z kryzysem energetycznym, zazielenia gospodarki i zwiększenia jej konkurencyjności. To wnioski z debaty: „Kryzys energetyczny – wyzwania i potrzeby mikro oraz małych i średnich firm”, która odbyła się 6 lipca 2023 r. w ramach cyklu EFNI Talks

Tematem kolejnego spotkania z cyklu EFNI Talks był kryzys energetyczny oraz jego konsekwencje dla polskiego biznesu – w szczególności mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Punktem wyjścia do dyskusji był raport Konfederacji Lewiatan „Kryzys Energetyczny”. Wnioski zaprezentował Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny KL.

„Tarcze nie zdały egzaminu i spadku nastrojów przedsiębiorców nie udało się zatrzymać odpowiedzią fiskalną. Reakcja władz publicznych w tym zakresie była spóźniona”, tłumaczył Zielonka. „Jednak odpowiedź polityczna, czyli odwrót od Federacji Rosyjskiej i dywersyfikacja źródeł importu energii – zarówno w Polsce jak i na skalę europejską – była bardzo szybka i zdecydowana”.

Zaproszeni eksperci – Leszek Kąsek, starszy ekonomista ING Banku Śląskiego i Krzysztof Kobyłka, analityk WiseEuropa – zgodzili się, że rozwiązania systemowe, jak modernizacja sieci czy przejrzyste regulacje prawne dotyczące inwestycji w energie odnawialną, są niezbędne. Tylko one umożliwią mikro, małym i średnim firmom zyskanie niezależności energetycznej.

„Regulacje dotyczące linii bezpośrednich, cable-pullingu oraz uproszczenie przepisów administracyjnych prowadzące do ułatwienia dostępu do sieci, jak również zwiększenie jej przepustowości, w obliczu braku szeroko dostępnej technologii magazynowania energii, to najważniejsze postulaty biznesu”, mówił Leszek Kąsek. „Musi to jednak iść w parze z dywersyfikacją źródeł energii” – dodał.

„Aby firmy chętniej inwestowały w OZE konieczna jest ambitna strategia dająca przedsiębiorcom poczucie, że rząd pewnie zmierza w kierunku zielonej transformacji. To niezbędny impuls zarówno dla dużych, międzynarodowych przedsiębiorstw chcących zainwestować we Polsce, jak i dla mikro i MŚP” – podkreślał Krzysztof Kobyłka.

Debatę prowadziła Danuta Dobrzyńska-Schimmer, dyrektorka Działu Komunikacji Konfederacji Lewiatan.

Dyskusje organizowane w ramach cyklu EFNI Talks są bezpłatne i otwarte. Są one wprowadzeniem do zagadnień, które poruszymy podczas dwunastej edycji Europejskiego Forum Nowych Idei, która odbędzie się między 11 a 13 października w Sopocie. EFNI jest jedną z największych międzynarodowych konferencji w Europie Środkowej, organizowaną przez Konfederację Lewiatan we współpracy z BusinessEurope, Miastem Sopot oraz polskimi i międzynarodowymi firmami oraz instytucjami.

O wzywaniach, przed jakimi stoi biznes w obliczu kryzysu energetycznego będziemy rozmawiać w gronie ekspertów już we czwartek, 06.07 od godziny 10:00 w ramach kolejnej odsłony cyklu debat online EFNI Talks. Punktem wyjścia będzie raport badawczy Konfederacji Lewiatan „Kryzys energetyczny”.

Kryzys energetyczny i związana z nim niepewność, choćby dotycząca rosnących rachunków za prąd, wywołały niekontrolowany wzrost kosztów życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Choć te zmiany dotykają nas wszystkich, szczególnie mocno odbijają się na mikro oraz małych i średnich firmach – stanowiących 99,8% wszystkich przedsiębiorstw w Polsce.

Wspólnie poszukamy odpowiedzi na pytania dotyczące reakcji władz publicznych na kryzys, oczekiwań biznesu – w szczególności mikro oraz MŚP – problemów, z którymi borykają się polskie firmy oraz tego, jak radziły sobie dotychczas.

Dyskusję „Kryzys energetyczny – wyzwania dla mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw” otworzy Mariusz Zielonka ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan. W samej debacie udział wezmą Leszek Kąsek, ING Bank Śląski oraz Krzysztof Kobyłka, WiseEuropa, a poprowadzi ją Danuta Dobrzyńska-Schimmer, Dyrektorka Departamentu Komunikacji Konfederacji Lewiatan.

Dyskusje organizowane w ramach cyklu EFNI TALKS są bezpłatne i otwarte. Aby wziąć udział, wystarczy zarejestrować się tutaj.

Newsletter

Masz dużo na głowie i nie zawsze udaje Ci się śledzić to, co u nas się dzieje?

Zapisz się na EFNI news, a my będziemy dbać o to, żebyś był/a na bieżąco! Będziemy wysyłać Ci najważniejsze newsy o kolejnych edycjach Europejskiego Forum Nowych Idei. Obiecujemy też, że nie będziemy „spamować”.