Krytyczne myślenie i weryfikacja przyjmowanych informacji w dobie internetu stały się jeszcze cenniejszymi umiejętnościami – niezbędnymi do przetrwania w cyfrowym świecie. Rozwój w dziedzinie generatywnej sztucznej inteligencji uwypuklił tylko konieczność podchodzenia ze zdrowym sceptycyzmem do zalewających nas zewsząd informacji. Szczególnie że często mają one za zadanie szokować i wywoływać negatywne emocje, by zdobywać jak najszersze zaangażowanie odbiorców, a nie dostarczać sprawdzone i wiarygodne treści.

Czytanie ma bardzo istotny wpływ na rozwój krytycznego myślenia. A jakie znaczenie mają te elementy dla stabilności demokracji? To pytanie szczególnie istotne w dobie wzrostu popularności populistycznych partii prawicowych – co udowodniły chociażby wyniki czerwcowych wyborów do Parlamentu Europejskiego, nie tylko w Polsce, ale także wielu innych krajów Unii.

Porozmawiamy o tym trzeciego dnia EFNI 2024 podczas debaty: „Przetrwają najbardziej krytyczni. O konieczności i strategiach ćwiczenia krytycznego myślenia w świecie AI”, którą poprowadzi Maria Deskur, Ashoka Fellow, wieloletnia dyrektor zarządzająca książek Egmontu i Burdy, współzałożycielka i prezeska Fundacji Powszechnego Czytania.

Paneliści:

  • Joerg Maas, prezes Stiftung Lesen, oraz EURead
  • Georg Heusel, dyrektor departamentu Kultury Komisji Europejskiej
  • Ewa Haman, psycholingwistka rozwojowa, od lat zajmująca się badaniami nad rozwojem poznawczym człowieka.
  • Marek Żółtowski, Senior Regulatory Manager, BAT Polska

Moderacja: Maria Deskur, prezes zarządu, Fundacja Powszechnego Czytania

EFNI 2024: Sopot, 16-18 października 2024 r.
#CoBędzieJutro

Tylko 3% firm ma formalny dokument związany z różnorodnością, choć temat znany jest niemal połowie badanych przedsiębiorstw. Cierpią na tym przede wszystkim kobiety, które często nie mają zapewnionych podstawowych praw w miejscu pracy. To musi się zmienić i z takim przesłaniem rusza właśnie druga edycja konkursu na prokobiecą firmę roku RównoWaga, zainicjowanego przez Dominikę Kulczyk. Współorganizatorem konkursu jest Konfederacja Lewiatan. Wręczenie nagród odbędzie się na EFNI 2024.

Czas wyciągnąć wnioski i rozpocząć realne działania, które pozwolą zapewnić równość w miejscu pracy. Bo tak jak żaden pracodawca nie chce działać na rynku, który dyskryminuje większość podmiotów i walczy o regulacje, które zagwarantują równe traktowanie, tak samo w jego interesie jest dbanie o równowagę wśród pracowników we własnej firmie czy instytucji. Tylko w ten sposób możliwe jest uwolnienie ich pełnego potencjału.  W tym duchu startuje 2. edycja konkursu na prokobiecą firmę roku RównoWaga. Organizatorami konkursu są Kulczyk Foundation, Konfederacja Lewiatan i Kongres Kobiet, w partnerstwie z Instytutem Badań Strukturalnych i Fundacją Share the Care. Konkurs skierowany jest do pracodawczyń i pracodawców, którzy angażują się w działania na rzecz równości kobiet w miejscu pracy oraz w kompleksowy sposób przeciwdziałają dyskryminacji. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do 30 czerwca br.

W zgłoszeniach oceniane są mechanizmy równości, rozwój i szkolenia, równowaga praca-dom, płace oraz zdrowie. Udział w konkursie kreuje pozytywny embloyer branding, wspiera działania ESG, a także daje możliwość sprawdzenia i zweryfikowania działań firmy w obszarze wspierania kobiet. Badania pokazują, że 90% polskich studentów zwraca uwagę na politykę równościową w pracy.

– RównoWaga to pierwsza inicjatywa, która podkreśla zdrowie kobiet w kontekście wyrównywania szans w pracy. Środki menstruacyjne powinny być dostępne tak samo jak papier toaletowy. To kwestia fizjologii, a nie wyboru – podkreśla inicjatorka konkursu i założycielka Kulczyk Foundation, Dominika Kulczyk.

– Mimo prawnego zagwarantowania równości płci, kobiety wciąż są nierówno traktowane w zatrudnieniu. Naiwnym byłoby myślenie, że szklany sufit został pokonany, a dyskryminujące stereotypy już nie funkcjonują w środowisku biznesowym. Wysoki poziom wykształcenia kobiet w Polsce nie przekłada się na ich możliwości profesjonalnego rozwoju. Wiele badań dowodzi, że większa różnorodność w biznesie odgrywa kluczową rolę w generowaniu innowacyjnych pomysłów, tymczasem dane pokazują niedoreprezentowanie kobiet w zarządach i radach nadzorczych firm – mówi Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, członkini kapituły konkursu.

Konkurs zachęca do tworzenia środowiska pracy równego dla wszystkich poprzez udostępnienie i docenienie konkretnych rozwiązań oraz skutecznych narzędzi. To inicjatywa organizacji społecznych, która wykracza poza tradycyjne ramy biznesowe.

– Warto stworzyć w firmie taką politykę co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, aby lepiej wykorzystać potencjał kobiet. Po drugie, aby dostosować firmę do nowych regulacji prawnych dotyczących CSRD czy dyrektyw UE na temat wyrównania luki w płacach, zapewnienia równowagi praca-dom i udziału kobiet w pełnieniu funkcji na szczeblach kierowniczych – przekonuje dr Ewa Rumińska-Zimny, wiceprezeska stowarzyszenia Kongres Kobiet.

Projekt skierowany jest zarówno do firm prywatnych, jak i samorządów, instytucji publicznych oraz organizacji trzeciego sektora. Działania na rzecz równości płci w miejscu pracy analizują ekspertki i eksperci, a narzędzia zmapowane w tym procesie pozwalają tworzyć rekomendacje dotyczące rozwiązań organizacyjnych i działań służących zapewnieniu prawdziwej równości kobiet i mężczyzn w miejscach pracy. Wypracowane rozwiązania muszą być uniwersalne. Nie chodzi tylko o biurowce i wielkomiejskie środowisko – jedynie 10% kobiet w Polsce pracuje w korporacjach, dlatego pomysły powinny być skalowalne także na fabryki, sklepy czy szkoły.

Konkurs nie tylko promuje zaangażowanie w osiągnięcie szeroko rozumianej równości płci w pracy, ale może stanowić również źródło inspiracji. Firmy i instytucje mogą się wzajemnie wspierać i czerpać ze swoich inicjatyw pozytywne wzorce.

W poprzedniej edycji wzięło udział niemal 100 firm. Nagrody główne zostały przyznane Standard Chartered Poland (w kategorii firmy zatrudniającej powyżej 100 osób) oraz Organon Polska sp. z o.o. (w kategorii firmy zatrudniającej poniżej 100 osób). Wyróżnienia otrzymały: IKEA Retail (Polityka i mechanizmy równości), Veolia Energia Polska (Rozwój i szkolenia), NatWest Polska (Równowaga praca-dom), Orange Polska (Płace), M&J (Zdrowie).

– Zarządzanie różnorodnością jest ważnym elementem strategii biznesowej Orange Polska i naszej codziennej działalności. Udział w konkursie RównoWaga to po pierwsze swego rodzaju sprawdzian, czy nasze działania spełniają najwyższe standardy rynkowe. Po drugie to okazja, aby dzielić się swoją dobrą praktyką z innymi firmami. To także sposób na docenienie naszych działań i budowanie wizerunku dobrego pracodawcy na polskim rynku – zauważa Jacek Kowalskiczłonek zarządu ds. Human Capital w Orange Polska, firmie wyróżnionej w kategorii Płace.

Kapitułę konkursu tworzą: Karolina Andrian (Fundacja Share the Care), Henryka Bochniarz (Konfederacja Lewiatan), Dominika Kulczyk (Kulczyk Foundation), Iga Magda (Instytut Badań Strukturalnych, SGH) oraz Ewa Rumińska-Zimny (Stowarzyszenie Kongres Kobiet).

RównoWaga. Prokobieca firma roku Szczegóły i zapisy: rownowaga.org.pl

Konkurs na prokobiecą firmę roku. RównoWaga to innicjatywa dla polskich pracodawców
i pracodawczyń, którzy angażują się w działania na rzecz równości kobiet w miejscu pracy
i w kompleksowy sposób przeciwdziałają dyskryminacji. Powstał w 2023 r. z inicjatywy Dominiki Kulczyk. Jest współorganizowany przez Kulczyk Foundation, Konfederację Lewiatan i Stowarzyszenie Kongres Kobiet, w partnerstwie Fundacji Share the Care
i Instytutu Badań Strukturalnych. Konkurs kierowany jest do firm, samorządów i NGO.

Newsletter

Masz dużo na głowie i nie zawsze udaje Ci się śledzić to, co u nas się dzieje?

Zapisz się na EFNI news, a my będziemy dbać o to, żebyś był/a na bieżąco! Będziemy wysyłać Ci najważniejsze newsy o kolejnych edycjach Europejskiego Forum Nowych Idei. Obiecujemy też, że nie będziemy „spamować”.