Polityka prywatności

Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

 1. Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie ochrony danych osobowych związane z korzystaniem z serwisu EFNI.pl („Serwis”).
 2. Rozdział „Polityka Cookies” dotyczy wszystkich korzystających z Serwisu, a rozdział „Dane Osobowe” dotyczy wyłącznie osób, które zapisały się na świadczenie im Usług.
 3. Polityka Prywatności określa zasady prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu w oparciu o przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)

II. Dane osobowe

 1. Administratorem podanych danych jest Konfederacja Lewiatan z siedzibą w Warszawie przy ul. Zbyszka Cybulskiego 3,. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: a) Zbierania i analizy statystyk Serwisu na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 (1) lit a RODO;
  b) Zachowania preferencji przeglądania Serwisu na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 (1) lit a RODO;
  c) Przetwarzania danych w celach marketingowych na podstawie udzielonej zgody (art. 6 (1) a RODO).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: dane.osobowe@konfederacjalewiatan.pl.

III. Przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania treści marketingowych

 1. Podanie danych osobowych w celu przesyłania treści marketingowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi przesyłanie treści marketingowych.
 2. Podane dane mogą być udostępniane innym podmiotom zgodnie z pkt. VI c.
 3. Przekazane dane w celu przesyłania treści marketingowych będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.
 4. Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez kliknięcie w służący do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych link („Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości”) znajdujący się w stopce każdej wiadomości e-mail.
 5. Konfederacja Lewiatan uznaje skorzystanie z tego przycisku za wycofanie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

IV. Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa do: a) żądania dostępu do danych osobowych,
  b) sprostowania,
  c) usunięcia,
  d) przenoszenia danych,
  e) odwołania zgody, prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  f) prawo skargi do organu nadzorczego.

V. Dodatkowe informacje

 1. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do czasu wycofania zgody, lub ustania celu przetwarzania.
 2. Konfederacja Lewiatan wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 3. W szczególności, za pomocą szyfrowania Konfederacja Lewiatan zapewnia zabezpieczenie integralności i poufności danych osobowych przekazywanych przez Internet.

VI. Polityka Cookies
a) Definicje

 1. Administrator – Konfederacja Lewiatan.
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 4. Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie EFNI.pl.
 5. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
 6. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.
 7. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

b) Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. Jeśli Użytkownik nie wyłączył plików cookies, przyjmuje się, że wyraził zgodę na umieszczenie i przechowywanie ich w swoich urządzeniach. Użytkownik może wyłączyć umieszczanie i przechowywanie plików cookies z poziomu używanej przez siebie przeglądarki internetowej. Sposób wyłączenia plików cookies zależy od stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
c) Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Dane Użytkownika mogą być także zbierane przez pliki cookies.
 2. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 3. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 4. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA). Dane przekazywane do Google Inc. odbywa się na podstawie wyjątków zawartych w pkt. (a) i (b) art. 49 (1) RODO.
 5. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

d) Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

Przeglądarka Internet Explorer
Przeglądarka Edge
Przeglądarka Mozilla FireFox
Przeglądarka Chrome
Przeglądarka Safari
Przeglądarka Opera

 1. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 2. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 3. Dalsza nawigacja oraz użytkowanie Serwisu EFNI.pl oraz odblokowanie w przeglądarce internetowej opcji związanych z przetwarzaniem danych osobowych związanych z plikami cookies, będzie rozumiane jako działanie potwierdzające wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach statystycznych, marketingowych oraz poprawnego funkcjonowania Serwisu.

Wersja 3.1 | Zaktualizowano: 17 sierpnia 2021 r.

Newsletter

Masz dużo na głowie i nie zawsze udaje Ci się śledzić to, co u nas się dzieje?

Zapisz się na EFNI news, a my będziemy dbać o to, żebyś był/a na bieżąco! Będziemy wysyłać Ci najważniejsze newsy o kolejnych edycjach Europejskiego Forum Nowych Idei. Obiecujemy też, że nie będziemy „spamować”.