Zielony Horyzont 2050 na EFNI 2022

Paliwa kopalne a OZE, przyszłość wodoru i energii atomowej czy korzyści i wyzwania dla biznesu związane z przechodzeniem na zieloną energię – będą motywem debat w bloku tematyki zielonej transformacji.

Podobnie jak w minionych latach także tegoroczne EFNI podzielone zostało na cztery bloki tematyczne. Jednym z nich będzie „Zielony horyzont 2050”.

Hasło to obejmie tematykę szeroko rozumianej zielonej transformacji, a więc głównie zaproponowanej przez europejską wspólnotę neutralności klimatycznej, którą należy osiągnąć najpóźniej w połowie stulecia.

Czy jesteśmy w stanie paliwa kopalne zastąpić OZE? Jak finansować potężne inwestycje? Jaka jest przyszłość czystego wodoru i energii atomowej? W jaki sposób płynnie odejść od rosyjskich źródeł i dokonać sprawnej dywersyfikacji na skalę całej UE? Czy wojna w Ukrainie zakłóci bądź opóźni ambitne plany Europy?

Podczas wydarzeń z bloku tematycznego „Zielony Horyzont 2050” będziemy wspólnie szukać odpowiedzi na te pytania. Porozmawiamy także o korzyściach i wyzwaniach dla biznesu związanych z przechodzeniem na zieloną energię, Fit for 55, Zielonym Ładzie i wynikających z nich konsekwencjach energetycznych dla przemysłu obecnego na polskim rynku oraz o zero-emisyjnym biznesie tworzącym neutralne produkty i usługi. Przedstawimy też stan regulacji prawnych w Polsce oraz w kontekście porządku europejskiego.

Wkrótce dostaniecie dodatkowe informacje dotyczące wydarzeń odbywających się w ramach tegorocznego EFNI.