Zderzenie pokoleń. Silver tsunami kontra Gen Z

Osoby młodsze i osoby starsze rywalizują o te same ograniczone zasoby – ekonomiczne, społeczne i polityczne. Narastająca skala nierówności majątkowych i dochodowych, niedobory mieszkaniowe czy rozbieżne systemy wartości sprawiają, że generacja Z i pokolenie Silversów nie tylko mają kłopot z wzajemnym zrozumieniem, ale wręcz stają ze sobą w otwartym konflikcie. Czy mają szansę na dogadanie się? 

Uczestnicy debaty zwracali uwagę, między innymi, na marginalizację osób starszych. – Oferty marketingowe skierowane są w większości dla osób do 49 roku życia – zauważyła Marzena Rudnicka, prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej. – Żyjemy teraz najdłużej ze wszystkich pokoleń. Osoby urodzone po 2000 roku będą dożywały do ponad 100 lat. Musimy się na to przygotować – mówi Agnieszka Labus, adiunkt Politechnika Śląska, Wydział Architektury, prezeska Fundacji LAB60+ .

Tzw. seniorzy w Polsce mają największy zasób mieszkaniowy. – Seniorzy myślą, że ich obowiązkiem jest przekazywanie mieszkań dzieciom i wnukom, te mieszkania i domy w Polsce traktowane są jako dobra rodzinne – uzupełniła Marzena Rudnicka, prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej. 

Zuzanna Bochniarz-Urbańska, socjolożka, podkreśliła, jak ważny jest dialog. – W Japonii przedszkola łączone są z domami opieki społecznej. W Niemczech natomiast seniorzy spędzają czas z dziećmi w świetlicach, w których np. wspólnie czytają i rozwiązują szkolne zadania. Myślę, że są to przykłady, z których możemy czerpać – dodała Marzena Rudnicka, prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej. 

Przewidywany jest duży wzrost liczebności osób w wieku 85 lat i więcej. Do 2060 r. liczba osób wieku 85 lat i więcej względem roku 2022 wzrośnie w Polsce o 83%. 

Uczestnicy:

• Jorge J. Blay, dyrektor biur zagranicznych, TM Grupo Inmobiliario 

• Zuzanna Bochniarz-Urbańska, socjolożka 

• Marek Góra, kierownik Katedry Ekonomii, SGH 

• Agnieszka Labus, adiunkt Politechnika Śląska, Wydział Architektury, prezeska Fundacja LAB60+ 

• Monika Rudnicka, General Manager Real Estate Europe, OLX Group 

• Marzena Rudnicka, prezes, Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej 

Prowadzenie: Adam Czerniak, Polityka Insight