Zrównoważone i mobilne miasta

Partnerzy: Miasto Gdańsk, Tier, Uniwersytet Łódzki