Wyzwania geopolityczne hamulcem zielonej transformacji?