Przywództwo na nowe czasy

Partner: Bank BNP Paribas

Partner merytoryczny: Fundacja Nienieodpowiedzialni