Przyszłość rolnictwa i rynku żywnościowego

Partnerzy: BASF Polska

Partner merytoryczny: Polityka Insight