Przeciwdziałanie molestowaniu w miejscach publicznych i w pracy

Partnerzy: L’Oreal Polska i Kraje Bałtyckie, UN Global Compact Network Polska