Kapitał społeczny kluczem do rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce?