Europa zjednoczona czy podzielona?

Partner: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny