Dokąd zmierza Europa?

Partner: Miasto Sopot

Partnerzy Merytoryczni: Centrum Stosunków Międzynarodowych, ThinkTank