Wspólne wyzwania biznesu i administracji wobec współczesnych kryzysów

Partner: Orange Polska