Bilans makroekonomiczny i przyszłość gospodarki: Polska a Europa