EFNI 2022: Czy Europie potrzebny jest wielki reset?

Europa, którą pamiętamy sprzed 20 czy nawet 10 lat jest już tylko wspomnieniem. Wojna w Ukrainie, rosnące napięcia międzynarodowe stawiają nas w zupełnie nowej sytuacji i każą zadać pytanie – czy Europie potrzebny jest wielki reset? Będziemy o tym rozmawiać na EFNI.

Obywające się ramach tej ścieżki tematycznej debaty skupią się na tematach geopolitycznych oraz szeroko rozumianych wyzwaniach społecznych i cywilizacyjnych. Będziemy rozmawiać o kwestiach dotyczących państw i społeczeństw. W centrum uwagi pozostanie jednak człowiek. Wątki humanistyczne mają zawsze ważne miejsce na EFNI. Choć koncentrujemy się na perspektywie europejskiej, nie zapominamy o kluczowych wyzwaniach mających skalę globalną bądź odnoszącą się do innych regionów świata.

Podobnie jak w przypadku całego Forum, nacisk położony zostanie na niepewność – gospodarczą, polityczną czy społeczną. W otwierającej tegoroczne EFNI debacie prof. John Keane, wraz z prof. Radosławem Markowskim i zaproszonymi panelistami podejmie kwestie najbardziej palące z perspektywy potrzeb biznesu oraz powinności państwa i wspólnot. Nie zabraknie także rozmów na temat wojny w Ukrainie, jej konsekwencji i kontekstu geopolitycznego oraz wpływu na polski i europejski rynek pracy.

Tegoroczne EFNI będzie także miejscem Forum Bałtyckiego – areny rozmów o rozwoju państw, regionów i miast basenu Morza Bałtyckiego. Będziemy rozmawiać o perspektywach na przyszłość, barierach i potrzebach, a także o czynnikach zewnętrznych, takich jak wojna, dywersyfikacja źródeł energii czy zerwanie łańcuchów dostaw. Wspólnie spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: co determinuje kierunki współpracy? Przyjrzymy się także relacjom na linii USA-UE i roli Polski w transatlantyckiej układance.

Więcej szczegółów dotyczących programu tegorocznego Europejskiego Forum Nowych Idei oraz zaproszonych gości już wkrótce. Włącz się do rozmowy o tym, co będzie jutro – zarejestruj się już dziś!