Aktualności

Współpraca gospodarcza Polski, Niemiec i Francji na EFNI 2021: 30 lat Trójkąta Weimarskiego. Co będzie jutro?

Trzydzieści lat temu w niemieckim Weimarze, ministrowie spraw zagranicznych Polski, Francji i Niemiec podpisali umowę o współpracy na rzecz integracji Unii Europejskiej. Jaka rolę we współczesnej Europie może odegrać to trio państw? To jedno z zagadnień, któremu będzie poświęcona X edycja Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie, wraz ze specjalnym wydarzeniem, jakim będzie Trójkąt Weimarski Kobiet.

Trójkąt Weimarski, a właściwie „Komitet Wspierania Współpracy Francusko-Niemiecko-Polskiej”, powołano do życia 28-29 sierpnia 1991 r. przez ówczesnych ministrów spraw zagranicznych: Krzysztofa Skubiszewskiego z Polski, Rolanda Dumasa z Francji i Hansa-Dietricha Genschera z Niemiec. Ideą Trójkąta Weimarskiego była współpraca polityczna, kulturalna, wojskowa i naukowa oraz pomoc krajom Europy Środkowo-Wschodniej w transformacji i wejściu do struktur Unii Europejskiej. Wiodącą rolę w tej integracji odgrywała Polska.

Obecnie, 30 lat od tamtych wydarzeń, Europa i UE znalazły się w zupełnie innym miejscu. Wyjście Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty stało się faktem. Przed Europą stoją też kolejne duże wyzwania i wspólna odpowiedzialność w sprawie zmian klimatu, polityki migracyjnej, wymiany gospodarczej z Chinami i USA, czy polityki wobec Rosji.

Jaką role w UE może odegrać obecnie Trójkąt Weimarski?

Trójkąt Weimarski, czyli Niemcy, Francja i Polska, to 193 miliony mieszkańców i blisko 40 procent unijnego PKB. Ten trójkąt jest i ma potencjał być solidnym spoiwem na rzecz rozwoju i konkurencyjności UE” - mówi Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan. Razem z federacjami pracodawców z Francji (MEDEF) i Niemiec (BDI), Lewiatan jest inicjatorem Gospodarczego Trójkąta Weimarskiego na tegorocznym EFNI. „Niezależnie od agendy politycznej rządów naszych krajów, fakty mówią same za siebie: przedsiębiorcy działają aktywnie na rzecz przepływu wiedzy technologicznej, towarów i usług pomiędzy wschodem a zachodem Europy” – podkreśla Maciej Witucki.

Według BDI, MEDEF i Konfederacji Lewiatan, współpraca Niemiec, Francji i Polski nadal może być impulsem do tworzenia wspólnej polityki przemysłowej i technologicznej. Jej celem jest wzrost globalnej konkurencyjności Europy, stymulowanie rozwoju gospodarczego i pozytywnych zjawisk na rynku pracy, w tym tworzenia najlepszych praktyk na rzecz transformacji gospodarki i ochrony klimatu.

W Sopocie będziemy o tym rozmawiać wraz z gronem przedstawicieli polskich, francuskich i niemieckich firm oraz przedsiębiorców reprezentujących strategiczne gałęzie przemysłu.  W dyskusjach wezmą też udział reprezentanci globalnych firm technologicznych, organizacji pozarządowych i środowisk naukowych.

 O tym, co wspólnie mogą zrobić kobiety, biorąc europejskie sprawy w swoje ręce, będziemy rozmawiać podczas specjalnego wydania Trójkąta Weimarskiego Kobiet. Weźmie w nim udział grono znakomitych prelegentek. Trójkąt Weimarski Kobiet to inicjatywa Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, CCIP, w ramach której Polki, Niemki i Francuzki współpracują na rzecz kierunków rozwoju Unii, w oparciu o współpracę biznesowa, gospodarczą i technologiczną tych trzech państw.