Zielona transformacja – perspektywy biznesu

Na ile zmiana w kierunku zielonej przedsiębiorczości jest stanem faktycznym, na ile zaś dobrze brzmiącą ideą? Bliższa analiza wskazuje, że wciąż istnieje ogromny rozziew między szczytną ideą zielonej transformacji a praktyką biznesu. Z jednej strony brakuje realnego wsparcia dla innowacji i dużych inwestycji w infrastrukturę, z drugiej zaś potrzeba jest dramatycznie pilna.

Według Bogdana Kucharskiego, prezesa BP Polska, kluczowym czynnikiem, który umożliwi skuteczne przeprowadzenie zielonej transformacji jest zadbanie o przejrzystość prawa i o stabilność rynków.

Andrzej Losor, dyrektor rozwoju sprzedaży i marketingu, członek zarządu, Górażdże Cement, zwrócił uwagę na potrzebę wsparcia centralnego do przeprowadzenia pełnej dekarbonizacji na przykładzie branży cementowej.

Radek Špicar, Vice-President, Confederation of Industry of the Czech Republic, nakreślił zaś najistotniejsze działanie niezbędne dla osiągnięcia pełnej dekarbonizacji w Czechach – rozwój energii atomowej oraz OZE inspirowany doświadczeniami austriackimi.

Następnie Ryszard Pawlik, doradca eurodeputowanego Jerzego Buzka, przytoczył to, co zdaniem przewodniczącej Komisji Europejskiej, Ursuli van der Leyden, jest największa przeszkodą dla Europy w zielonej transformacji – rosnąca i utrzymująca się wysoka inflacja oraz niedobór kadr i kompetencji.

Z kolei Pawel Tyszkiewicz, dyrektor zarządzający, SAR, opowiedział o potrzebie wykształcenia odpowiedzialnego konsumenta, powołując się na raport IBCC, według którego sama transformacja przemysłu jest niewystarczająca dla zatrzymania zmian klimatycznych.

Ostatnia z panelistek, Maria Krawczyńska-Kaczmarek, członkini zarządu, dyrektorka generalna, FOB, w swojej wypowiedzi zaś ujęła czym powinien kierować się odpowiedzialny biznes – należy generować wartość rozumianą szerzej niż zysk finansowy.

Panel poprowadziła Paulina Grądzik z Konfederacji Lewiatan.