Kluczowe wyzwania w ochronie zdrowia na nową kadencję

Pomimo nieprawdopodobnego postępu w medycynie, jaki dokonał się w przeciągu dwóch ostatnich stuleci, liczba zagrożeń dla zdrowia nie zmalała, a wręcz zdaje się rosnąć. Katastrofa klimatyczna czy ryzyko pandemii, takich jak COVID19, to tylko wierzchołek góry lodowej. Jak wiadomo, najlepszym lekarstwem jest profilaktyka – a by zapobiegać, należy umieć skutecznie identyfikować wyzwania. W prowadzonym przez Annę Rulkiewicz, prezeskę LUX MED, spotkaniu EFNItalks próbowano odpowiedzieć na pytanie – jakie powinny być priorytety w ochronie zdrowia u progu nowej kadencji Sejmu?

Agnieszka Graczyk-Szuster, kardiolog, twórczyni i prezeska Fundacji Kobiety Medycyny, zwróciła uwagę na potrzebę zwiększenia świadomości odnośnie badań profilaktycznych, podkreślając, że Polska jest jednym z krajów europejskich o najniższej przeżywalności, jako kontrprzykład podajcie kraje skandynawskie, w których kobiety że względu na wysokie wyszczepienie nie umierają na raka szyjki macicy.

Z kolei Beata Leszczyńska, członkini zarządu Związeku Pracodawców dla Zdrowia i prezeska Orpea Polska, opowiedziała o potrzebie gruntownej przebudowy systemu i mentalności: „Nie należy myśleć o problemie starzejącego się społeczeństwa mgliście, jako dotyczącym wyłącznie seniorów 60+, lecz również nas samych”.

Beata Kopeć, członkini Związku Pracodawców dla Zdrowia i pełnomocniczka zarządu ds. zarządzania projektami i ESG, Diagnostyka, spojrzała na wyzwania dla sektora zdrowotnego z perspektywy medycyny laboratoryjnej – według niej konieczne jest usystematyzowanie gromadzenia danych medycznych i mądra jej obróbka i wykorzystanie do tego sztucznej inteligencji.

Natomiast prof. Monika Raulinajtys-Grzybek z Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH, apelowała o syntezę polityki zdrowotnej z edukacją w szkołach oraz medycyną pracy. Ponadto alarmowała, że należy kompleksowo pochylić się nad opieką zdrowotną najmłodszych obywateli.

Całą dyskusję można jednak podsumować wypowiedzią Anny Rulkiewicz, która trafnie zdiagnozowała co jest być może największym wyzwaniem dla ochrony zdrowia: „Zdrowie jest obecnie hasłem wyborczym, w związku z czym realne i potrzebne zmiany w ochronie zdrowia są blokowana przez populizm.”