Czy ufamy sztucznej inteligencji? O rozwoju nowych technologii zorientowanych na człowieka

Piątkowa debata o sztucznej inteligencji była rozmową na styku technologii oraz nauk społecznych, w dodatku w ciekawych okolicznościach. W końcu jesteśmy krajem, którego mieszkańcy nie ufają drugiej osobie. Według badań CBOS jedynie co 5 Polak deklaruje, że drugi człowiek jest godny zaufania. Jak zauważyła prowadząca dyskusję Anna Wittenberg, zaufanie buduje kooperacja i uczestnictwo wszystkich zainteresowanych stron, dyskusja zaczęła się zatem nietypowo – od pytań ze strony publiczności, która z entuzjazmem podeszła do tej prośby, co tylko pokazuje, jak interesujący jest to dla wszystkich temat.

Agnieszka Jankowska z T-Mobile Polska – zdradziła, że badania przeprowadzone w lipcu tego roku ujawniły, że dużo Polaków ufa bardziej firmom chińskim czy amerykańskim, niż rządowi polskiemu. „Technologia mnie nie przeraża, ale motywie mnie do tego, aby dalej się uczyć. W raporcie możemy też przeczytać, że większość ludzi czerpie informacje o SI z TV i internetu, a są to bardzo powierzchowne informacje. Brakuje nam też umiejętności miękkich, koniecznych w zdobywaniu wiedzy, jak np. podejścia krytycznego czy umiejętności zadawania właściwych pytań”.

“Wchodzimy w interakcje ze Sztuczną Inteligencją bardzo często, ale nie zdajemy sobie z tego sprawy”. Dominika Kaczorowska-Spychalska, dyrektorka, Centrum Inteligentnych Technologii, Uniwersytet Łódzki – same dane nie dają nam jednoznacznej odpowiedzi, jak zaufać czy jakie działania podjąć, żeby to zaufanie zbudować. Według mnie istotne jest, aby budować doświadczenia i samoświadomość, czym ta Sztuczna Inteligencja rzeczywiście jest”.

Rolę transparentności w budowaniu zaufania podkreśliła Anna Rulkiewicz, prezeska Grupy Luxmed. “Z punktu widzenia medycyny nie tak łatwo wykorzystać AI zamiast lekarza. AI wspiera procesy medyczne, może pomóc lekarzowi w diagnostyce, ale ostatecznie weryfikuje to lekarz. Ponadto, ta technologia powinna być równa dla wszystkich, nikogo nie dyskryminować. Należy uwzględnić także bezpieczeństwo.”

Swoimi doświadczeniami w wykorzystywani Sztucznej Inteligencji podzieliła się Martyna Różycka, kierownik w Dyżurnet.pl, NASK. “Zajmujemy się wyłapywaniem nielegalnych treści w internecie, jest to niezwykle trudny temat. Wydawałoby się, że SI jest idealnym narzędziem do podanych zadań. Nie jest to jednak tak oczywiste. Dodatkową barierą, stojącą na drodze do zaufania, jest negatywny wizerunek Sztucznej Inteligencji, który znamy z popkultury”.

Wojciech Murawski, CCO i Członek Zarządu w Autopay, “Ciągle bardzo mało wiemy o SI, chociaż korzystamy z niej na co dzień. Każdy kto np. brał kredyt miał z nią styczność. SI powinna zatrudnić dobrego rzecznika PR, bo rzeczywiście wizerunek tej technologii jest ciągle niekorzystny. Sama zaś konieczność korzystania ze Sztucznej Inteligencji jest wymogiem obecnej sytuacji rynkowej – firmy, które nie wsiądą do tego pociągu, zostaną w tyle.”   

Zaufanie do sztucznej inteligencji to ewoluujący i krytyczny aspekt naszych relacji z technologią, wpływający na nasze życie. W dyskusji na temat Sztucznej Inteligencji pojawiły się obawy dotyczące zaufania wobec technologii. Chociaż wykorzystanie jej jest powszechne, podkreślono brak głębszego zrozumienia i edukacji na temat sztucznej inteligencji, podkreślając potrzebę przejrzystości, sprawiedliwego dostępu i świadomych doświadczeń w celu budowania zaufania.

W dyskusji dział wzięli:

  • Agnieszka Jankowska, Corporate & Public Affairs Director, T-Mobile Polska
  • Dominika Kaczorowska-Spychalska, dyrektorka, Centrum Inteligentnych Technologii, Uniwersytet Łódzki
  • Wojciech Murawski, CCO, Board Member, Autopay
  • Anna Rulkiewicz, prezes, Grupa Luxmed
  • Martyna Różycka, kierownik, dział reagowania na nielegalne treści w internecie, Dyżurnet.pl, NASK

Prowadzenie: Anna Wittenberg, Dziennik Gazeta Prawna