Czeka nas rewolucja w gospodarce żywnościowej 

Regulacje Europejskiego Zielonego Ładu zdominowały dyskusję podczas panelu o bezpieczeństwie żywnościowym. To pakiet inicjatyw politycznych, którego celem jest skierowanie UE na drogę transformacji ekologicznej, a ostatecznie – osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.

– Mimo wielu zawirowań ostatnich lat bezpieczeństwo żywnościowe nie jest zagrożone – rozpoczął panel Cezary Urban z Dział Środków Ochrony Roślin w BASF Polska. – Jednak żeby to się utrzymało konieczne jest wprowadzenie europejskiego zielonego ładu w tej kadencji UE – zaznaczył. – Trendem i celem każdego z nas powinno być niemarnowanie żywności i wody – podkreślała Nina Dobrzyńska, dyrektor w Departamencie Hodowli i Ochrony Roślin, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W Polsce rocznie marnuje się 5 mln ton żywności.

Rolnictwo musi był młode, innowacyjne i konkurencyjne. – Największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa żywnościowego jest zniechęcenie młodych do rolnictwa – uważa Adam Nowak, prezes Związku Młodzieży Wiejskiej w Polsce. – Europejski Zielony Ład przyniósł konkretne cele dotyczące między innymi redukcji stosowania nawozów i pestycydów, promowania rolnictwa ekologicznego. To dotyczy również zmian kierunkowych w polskim rolnictwie – dodała Małgorzata Bojańczyk, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności. – Idee i założenia są świetne, ale potrzebne są oceny skutków tych regulacji dla poszczególnych krajów. Nie powinno być monolitu dla całej EU, bo rolnictwo w poszczególnych krajach znacznie się od siebie różni – zaznaczył Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców. – Czeka nas rewolucja w gospodarce żywnościowej- dodał Gantner. 

• Małgorzata Bojańczyk, dyrektor, Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności
• Nina Dobrzyńska, dyrektor, Departament Hodowli i Ochrony Roślin, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
• Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu, dyrektor generalny, Polska Federacja Producentów Żywności Związku Pracodawców 
• Adam Nowak, prezes, Związek Młodzieży Wiejskiej w Polsce, były wiceprzewodniczący, Europejskiej Rady Młodych Rolników CEJA 
• Arnold Puech d’Alissac, prezydent, Światowa Organizacja Farmerów, EKES, Francja 
• Cezary Urban, dyrektor, Dział Środków Ochrony Roślin, BASF Polska

 Prowadzenie: Adam Czerniak, Polityka Insight