Bilans makroekonomiczny i przyszłość́ gospodarki: Polska a Europa 

Jak wygląda sytuacja gospodarczą w Polsce i na świecie w roku 2023? Jakie prognozy rysują się przed naszym krajem? Na te oraz pokrewne pytania próbowali odpowiedzieć paneliści w dyskusji moderowanej przez dr Małgorzatę Bonikowska.

Ekonomistka Katarzyna Zajdel-Kurowska rozpoczęła dyskusję od przedstawienia prognoz gospodarczych dla świata, z których jasno wynika spowolnienie zarówno dla gospodarek rozwiniętych, jak i rozwijających się. Perspektywy nie są optymistyczne, co zostało zilustrowane przykładem spodziewanej recesji w największej gospodarce Europejskiej – Niemczech.

Z kolei prof. Kołodko zwrócił uwagę na to, że powszechnie stosowane wskaźniki i narzędzia analizy ekonomicznej nie są obecnie tak precyzyjne, jak te alternatywne, jako przykład podając Indeks Koźmińskiego czy Indeks Odpowiedzialnego Rozwoju, według których ekonomiczna sytuacja Polski jest znacznie lepszam niż wynikać by mogło z tradycyjnie stosowanych modeli.

Mirosław Gronicki w tej kwestii nie był jednak zgodny, zaznaczając że od 2019 roku polska gospodarka podlega spowolnieniu i choć owszem, że wskaźników może wynikać, że kondycja polskiej gospodarki jest niezła, to nie opisują one w sposób wystarczający jej specyficznych realiów.

Prof. Witold Orłowski położył nacisk na szerszą perspektywę, mówiąc o sukcesie jaki odniosła polska gospodarka w przeciągu ostatnich trzydziestu lat, dołączając do grupy krajów high income, podkreślając, że obecnie polskie PKB stanowi 70 proc. niemieckiego, podczas gdy trzydzieści lat temu było to zaledwie 30 proc.

Natomiast Janusz Lewandowski, eurodeputowany, były komisarz Komisji Europejskiej ds. budżetu UE, nieco w kontrze, zauważył, że rządy PiS zadłużyły państwo polskie na kwotę większą niż wszystkie poprzednie rządy, porównując ten fakt z długiem zaciągniętym przez rząd Edwarda Gierka. Nazwał go polem minowym dla przyszłych rządów. Zwrócił uwagę też na nieprzewidywalność prognoz w związku z toczącymi się na świecie konfliktami zbrojnymi, w które zaangażowane są państwa członkowskie NATO.

Dyskusję prowadziła dr Małgorzata Bonikowska, prezeska THINKTANK i CSM.