Zielona transformacja – wyzwania na nadchodzące lata

Czy Polskę czeka boom na OZE, jak rynek energetyczny zmieni się w perspektywie nadchodzących dekad? Jak tempo zmian w Polsce ma się do wymogów Komisji Europejskiej i zmian zachodzących na Zachodzie? Jak traktować rozwój energii atomowej?

W spotkaniu prowadzonym przez Jakuba Safjańskiego z Konfederacji Lewiatan podjęto próbę zdiagnozowania wyzwań związanych z dekarbonizacją. Wśród panelistów znalazły się osoby reprezentujące perspektywy akademicką, technologiczno-biznesową, samorządową oraz organizacji pozarządowych: Tymoteusz Marzec, koordynator Komisji środowiska przy Unii Metropolii Polskich; dr Dorota Niedziółka, kierownik Katedry Geografii Ekonomicznej SGH; Michał Hetmański, prezes i współzałożyciel Fundacji Instrat; Tomasza Surma, dyrektor ds. Regulacji i relacji publicznych w Veolia Energia Polska S.A; Antoni Bielewicz, dyrektor programu krajowego, European Climate Foundation oraz Joanna Leoniewska-Gogola, zastępca dyrektora w dziale doradztwa w zakresie zrównoważonego rozwoju, Deloitte Advisory.

Podczas panelu zwracano uwagę na kwestie takie jak brak zdolności instytucjonalnej państwa czy chaos w aktach prawnych. Zgłoszone zostały choćby potrzeby powołania zespołu analityków i strategów przy Ministarstwie Klimatu czy większej konsekwencji w realizowaniu polityki klimatycznej przez państwo.

Jednak pomimo dużej dozy krytyki w stosunku do dotychczasowych działań rządu w sferze zielonej transformacji, dyskusję podsumować można słowami Tomasza Surmy: „Zielona transformacja to proces, który już trwa i który prędzej lub później dojdzie do skutku”.