Regiony. Siła napędowa Polski

Aż 70% Polaków ufa samorządom. Nie ufa im raptem 10-12% Polaków. Tylko straż pożarna cieszy się wyższym zaufaniem – takimi słowami były premier Jerzy Buzek rozpoczął na EFNI w Sopocie debatę o samorządach regionalnych, które w obecnej formie istnieją już 25 lat.

Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin zwrócił uwagę na to, że istotą samorządów regionalnych jest dziś obecność Polski w Unii Europejskiej. – UE swoją główną politykę, czyli politykę spójności, opiera właśnie o regiony. To z nimi są podpisywane umowy, kontrakty o wdrażanie pieniędzy unijnych. I to na nas, samorządowcach, ciąży odpowiedzialność za to, by wszystkim w miarę równomiernie dogodzić – dodał marszałek.

Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, pokazał liczby pokazujące jak zmienił się jego region po wejściu Polski do wspólnoty. – Wartość PKB dla Pomorza w 2004 roku wynosiła 52,6 mld zł. W 2021 roku było to już 157,5 mld zł. To trzy razy więcej! To jest właśnie miara skoku cywilizacyjnego, jaki został dokonany przez te lata – powiedział Mieczysław Struk.

– Dziś po 25 latach mogę powiedzieć, że mamy swoją tożsamość. Udało się region zintegrować, choć przecież nie było to łatwe, to połączenie wody z ogniem, Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry. I obecnie naszym największym bogactwem jest właśnie siła sprawcza naszego społeczeństwa – mówiła marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak. A prezes Fundacji Batorego Edwin Bendyk stwierdził, że reforma samorządowa była jedną z najbardziej udanych reform w wolnej Polsce. – Ale trochę trwało zanim Polacy doszli do takiego wniosku. Przełomowy był rok 2014, wtedy z naszych badań zaczęło wynikać, że obywatele zaczęli doceniać bezpośrednie demokratyczne wybory w samorządach – dodał Edwin Bendyk.

W dyskusji, prowadzonej przez byłego premiera i przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka udział wzięli: Edwin Bendyk, prezes Fundacji Batorego, Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, Elżbieta Polak, marszałek województwa lubuskiego oraz Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.