Nowe zielone miasta?

O smart city mówi się nie tylko w kontekście wygodnej przestrzeni, lecz również zdrowej. Strategie rozwoju miast coraz częściej wpisują się w zieloną transformację. Jak zatem zmieniają się miasta w Polsce i gdzie znaleźć dobre europejskie wzorce?

Na panelu poprowadzonym przez prof. Mariusza Sokołowicza z Uniwersytetu Łódzkiego spotkali się Bożena Leśniewska z Orange Polska, Łukasz Niewola z Grupy Luxmed, wiceprezydent Sopotu Marcin Skwierawski, pisarka i reporterka Paulina Wilk, Izabela Rakuć-Kochaniak z Veolia Polska oraz Julia Giannini z Bupa London, która we wprowadzeniu poruszyła problematykę nowoczesnego, zielonego rozwoju miast. W swoim speechu zwróciła uwagę na to, że katastrofa klimatyczna wpływa nie tylko na środowisko naturalne, ale też na zdrowie mieszkańców miast, w tym i psychiczne, ponieważ wśród ogółu populacji są oni najbardziej narażeni na jej skutki. Co więcej, to miasta są jednymi z czołowych czynników odpowiedzialnych za zmianę klimatu – w związku z czym należy podjąć działania, które z jednej strony pozwolą obniżyć emisję CO2, a z drugiej zadbać o zdrowie obywateli.

W dalszej części panelu, Bożena Leśniewska pokrótce zaprezentowała, jak nowe technologie i rozwiązania typu smart mogą pomóc rozwiązać wyzwania, z którymi mierzą się współcześnie miasta na całym świecie.

Z kolei Łukasz Niewola opowiedział o wspólnej inicjatywie Luxmedu ze Szkołą Główną Handlową, Indeksie Zdrowych Miast, która ma być narzędziem pomagającym w określeniu, jakie sprawy powinny być priorytetowe, aby polepszyć sytuację zdrowotną mieszkańców polskich miast. Nawiązując do tej wypowiedzi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu, jednego z miast znajdujących się na podium Indeksu Zdrowych Miast, nakreślił, jakie działania są istotne dla rozwoju i zarządzania miastem przyjaznym dla zdrowia mieszkańców, a także zaznaczył, jak ważny jest dyskurs z aktywistami miejskimi.

Idąc dalej, Paulina Wilk opowiedziała o zielonych rozwiązaniach z miast całego świata. Zwróciła uwagę, że istotny jest czynnik społeczny, a także na to, że nie zawsze polegać należy wyłącznie rozwiązaniach technologicznych i biznesowych. Jako przykład podała Kopenhagę.

Izabela Rakuć-Kochaniak, podsumowując panel, zaznaczyła, jak ważna jest edukacja związana z działaniami, które mogą zahamować transformację klimatyczną.