Nowe kompetencje czy nowe zawody?

Polska nadal plasuje się poniżej średniej unijnej, jeśli chodzi o kompetencje cyfrowe. To niepokojące w szczególności w obliczu coraz większej obecności technologii cyfrowych, takich jak Sztuczna Inteligencja, w naszym życiu. Jakie kompetencje są obecnie najważniejsze? I kto jest odpowiedzialny za to, aby je zwiększać?

O nowych, cyfrowych kompetencjach rozmawiamy na EFNI co roku. I to nie tylko w kontekście rynku pracy, ponieważ rewolucja cyfrowa dotyczy wszystkich sfer życia, co będzie coraz bardziej zauważalne, w szczególności w obliczu coraz bardziej dynamicznego rozwoju Sztucznej Inteligencji. I wokół Sztucznej Inteligencji toczyła się właśnie tegoroczna debata.

Dyskusję rozpoczęła Agnieszka Kurczewska mówiąc, że ciągle jeszcze bardzo mało wiemy na temat Sztucznej Inteligencji. – “Przeciętny obywatel nie wie, czym są sieci neuronowe, uczenie maszynowe. To uczelnie i pracodawcy muszą zwiększyć wiedzę na temat Sztucznej Inteligencji – m.in. poprzez zwiększanie liczby ekspertów.”

„Ci, którzy twierdzą, że Sztuczna Inteligencja ich nie interesuje, muszą mieć świadomość, że AI interesuje się nimi – dodał Artur Skiba, prezes zarządu firmy Antal – “Sztuczna Inteligencja nie pozbawia pracy, ale tę pracę zmienia. W cenie będą kompetencje związane nie tylko z programowaniem, ale także z obsługą tego, co zostało zaprogramowane.

Joanna Pruszyńska-Witkowska, wiceprezeska Future Collars, zwróciła też uwagę na duży problem wśród firm, jakim jest niedostrzeganie potencjału swoich pracowników. „Zamiast sprowadzać pracowników z zagranicy, trzeba zainwestować w szkolenia. Pracownicy są gotowi na zmiany, na przebranżowienie, tylko trzeba im pomóc.”

Rolę biznesu w podnoszeniu kompetencji podkreśliła Małgorzata Dobies-Turulska, prezeska IKEA Industry Polska – “Powinniśmy skupiać się na kompetencjach, ale ważna jest kompleksowość tego podejścia. Liczą się nie tylko umiejętności IT, ale też kompetencje miękkie, takie jak umiejętność współpracy czy elastyczność.

Podczas dyskusji uczestnicy zwrócili też uwagę na kwestie etyczne. Sztuczna Inteligencja nie zwalnia z odpowiedzialności i wrażliwości na drugiego człowieka. W świecie coraz bardziej zdominowanym przez technologie powinniśmy być jeszcze bardziej empatyczni.

Widzimy zatem dysonans: z jednej strony mamy rosnące zapotrzebowanie na nowe kompetencje, w kształceniu nadal myślimy w kategoriach konkretnych zawodów. Nie możemy czekać, aż system edukacyjny rozwiąże te problemy za nas, dużo zależy też od samych firm i tego, czy zainwestują w swoich pracowników.

W panelu dyskusyjnym dział wzięli:

• Małgorzata Dobies-Turulska, prezeska, IKEA Industry Polska

• Agnieszka Kurczewska, prorektor, Katedra Funkcjonowania Gospodarki, Uniwersytet Łódzki

• Joanna Pruszyńska-Witkowska, wiceprezeska, Future Collars

• Artur Skiba, prezes zarządu, Antal

• Piotr Wachowiak, rektor, dyrektor Instytutu Zarządzania, SGH

Moderacja: Małgorzata Lelińska, Konfederacja Lewiatan