Indeks wiarygodności ekonomicznej Polski

Wiarygodność ekonomiczna Polski jest najniższa w historii. Nad konsekwencjami tej sytuacji dla biznesu zastanawiali się uczestnicy EFNI 2023.

Wysoka wiarygodność państwa i jego instytucji stabilizuje gospodarkę, niska wiarygodność obniża odporność i wpływa na niski poziom inwestycji – powiedział Jerzy Hausner przedstawiając wyniki Indeksu wiarygodności ekonomicznej (IWE).

Czym jest wiarygodność w finansach publicznych wyjaśnił Sławomir Dudek z SGH wskazując 4 obszary analiz: percepcję wiarygodności fiskalnej przez rynki finansowe, stan finansów publicznych, jakość reguł fiskalnych oraz przewidywalność systemu podatkowego. Polska wypada dramatycznie w kategorii wiarygodności ekonomicznej, która omija reguły wydatkowe. W efekcie co czwarta złotówka długu jest poza kontrolą parlamentu!

Indeks osiągnął najniższą wartość w historii, w trzech na czterech pomiarach IWE i nigdy nie był tak zły. – W najbliższym czasie kraje bardzo będą potrzebować wiarygodności – mówił Andrzej Rzońca.

IWE ma wymiar społeczny, bo państwo powinno zapewniać ochronę zatrudnienia – dodała Agnieszka Chłoń-Domińczak.

Jak biznes postrzega wyniki związane z IWE?

Spadek wiarygodności mocno widać w podejściu zagranicznych inwestorów, a my inwestujemy 300 mln każdego roku – powiedziała Anna Rulkiewicz prezeska Lux Medu. Jej zdaniem tempo zmian legislacyjnych jest nie do zaakceptowania. Nie ma żadnej polityki wspierania przedsiębiorczości, widać marazm, a małe podmioty walczą o przetrwanie. Zwróciła uwagę, że musimy zadbać o system edukacji, rozumieć potrzeby pokolenia Z, co oznacza także konieczność zmiany ze strony samych pracodawców. Potrzebujemy polityki wspierania młodych rodzin, jak również mądrej polityki migracyjnej.

Zdaniem Brunona Bartkiewicza, prezesa ING, wskaźnik nie jest zaskoczeniem. Dla Polski kluczowa jest konkurencyjność, dlatego utrzymanie wiarygodności kraju jest tak ważne, a trwa ucieczka zagranicznych inwestorów. – Dumą jest polska młodzież, duch przedsiębiorczości. To nasza żyła złota – dodał. Zdaniem Tomasza Kowalskiego, prezes Deutsche Bank Polska inwestorzy chcą wiedzieć co ich czeka. – Budowaliśmy dobrą opinię o polskiej wiarygodności kilkanaście lat, trudno będzie ją odzyskać na nowo.

W debacie udział wzięli:
– Agnieszka Chłoń-Domińczak, dyrektorka, Instytut Statystyki i Demografii, SGH

– Sławomir Dudek, główny ekonomista, Instytut Finansów Publicznych, SGH

– Jerzy Hausner, ekonomista, przewodniczący Rady Programowej OEES, Fundacja GAP

– Andrzej Rzońca, Zakład Ekonomii Liberalnej, profesor, SGH

– Brunon Bartkiewicz, prezes, ING Bank Polska

– Tomasz Kowalski, prezes, Deutsche Bank Polska

– Anna Rulkiewicz, prezes, Luxmed

Moderacja: Jacek Męcina, doradca Konfederacji Lewiatan, UW