Gospodarka cyrkularna – ratunek dla świata

Nie ma wątpliwości, że nadmierna konsumpcja wpływa negatywnie na środowisko oraz zasoby naturalne. Podczas panelu dyskusyjnego na temat gospodarki cyrkularnej uczestnicy rozmawiali m.in. o tym, po której stronie leży odpowiedzialność za wdrożenie idei gospodarki cyrkularnej: konsumentów, firm czy instytucji publicznych. Próbowali także odpowiedzieć na pytanie, jak dużo czasu mamy jeszcze, aby zmienić biznes i wyjść naprzeciw wyzwaniom.

Stan środowiska wymaga przemyślenia kapitalizmu na nowo, szczególnie poprzez przyjęcie zasad gospodarki cyrkularnej. W świecie, w którym niedobór zasobów i degradacja środowiska stają się coraz bardziej palącymi problemami, przejście na model gospodarki o obiegu zamkniętym, w którym priorytetem jest redukcja, ponowne użycie i recykling materiałów, to nie tylko wybór dotyczący zrównoważonego rozwoju, ale istotny krok w kierunku bardziej regeneracyjnej i odpowiedzialnej formy kapitalizmu.

Jednym z przejawów takiego podejścia są firmy B Corp (Benefit Corporations), których celem jest zarówno generowanie zysku, jak i osiąganie celów społecznych i środowiskowych. „Rdzeniem firm B Corp jest cyrkularność” – podkreślił Paweł Niziński, CEO, Better oraz B Corps. „Gospodarka cyrkularna powinna być natomiast postrzegana jako część większego ekosystemu. Jej intencja jest stosunkowo prosta –  powinniśmy zużywać jak najmniej i dać nowe życie produktom, które wyszły z użycia”.

Konsumenci w Polsce są coraz bardziej świadomi zagrożeń związanych z eksploatacją zasobów naturalnych, a także tego, że ich decyzje zakupowe mają wpływ na ochronę środowiska.

Anna Gorączka, menedżerka ds. ESG w Allegro mówiła, że 7 na 10 konsumentów zwraca uwagę na to, jak działa firma. Klienci wymagają od nas zrównoważonego podejścia, chcą wiedzieć, jak możemy ograniczyć generowanie odpadów. W Allegro nie tylko transformujemy nasz biznes, ale mamy też platformę Allegro Lokalnie, która udowadnia, że jest w narodzie chęć i determinacja do zmian. Ludzie chcą dawać przedmiotom drugie życie, chcą zmian, ale potrzebują wsparcia, narzędzi.

W dzisiejszym krajobrazie biznesowym konsumenci i pracownicy wywierają coraz większą presję, aby wyjść poza zwykłe obietnice i podjąć konkretne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Barbara Dąbek, dyrektorka, dział partnerstw strategicznych WWF Polska, podkreśliła, że konieczne jest nie tylko zaangażowanie zarządów i decydentów, ale także zmiana podejścia. Zrównoważony rozwój musi być głęboko zintegrowany ze strategią biznesową, a nie tylko chwytem marketingowym. Wreszcie niezbędna jest cierpliwość, świadomość, że przejście na model o obiegu zamkniętym to maraton, a nie sprint, często wymagający rozwoju nowych technologii.

Transformacja gospodarki w model bardziej zrównoważony to wysiłek długoterminowy, w związku z czym pozostaje nam pilne pytanie: czy mamy czas, aby stawić czoła tym wyzwaniom?

W panelu dyskusyjnym udział wzięła też Alena Mastantuono, Vice President of the Section for Transport, Energy, Infrastructure and the Information Society, EESC Employers’ Group Member, Paweł Niziński, CEO, Better oraz B Corps, Małgorzata Wadzińska, Global Government Relations and Public Policy, Central Europe and EU Policies, Procter & Gamble. Moderacja: Mirella Panek-Owsiańska, ekspertka ds. CSR i polityki równościowej.