Czy równouprawnienie płci w UE to rzeczywistość czy fikcja?


Pomimo wszechobecnych deklaracji dotyczących równości płci, różnica płacowa pomiędzy kobietami a mężczyznami jest nadal znacząca. Kobiety są zatrudniane w gorzej opłacanych sektorach i niedostatecznie reprezentowane na stanowiskach decyzyjnych. Unia nieustannie wdraża instrumenty i proponuje rozwiązania, które mają zmienić tę sytuację w najbliższych latach. Dla Komisji Europejskiej działania zrównujące szanse kobiet i mężczyzn to dziś jeden z priorytetów.

O równouprawnieniu płci rozmawiały w ramach EFNI Talks: Charlotte Andersdotter, Konfederacja Szwedzkich Przedsiębiorców, Nadia Kurtieva, Konfederacja Lewiatan, Isabel Yglesias, Konfederacja Pracodawców i Przemysłu Hiszpanii oraz Louise Hoj Larsen, Konfederacja Duńskich Pracodawców. Rozmowę moderowała Kinga Grafa, dyrektorka biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli.

„W naszym społeczeństwie nadal funkcjonują utarte stereotypy, przez które kobiety nie wierzą, że mogą osiągnąć sukces w różnych branżach i sektorach. Dotyczy to na przykład szeroko pojętej działalności naukowej. Część kobiet jest przekonana, że świat nauki nie jest dla nich” – mówiła Louise Hoj Larsen.

Charlotte Andersdotter skupiła się na tym, co już udało się osiągnąć w ostatnich latach: „W Szwecji mamy wysoki odsetek zatrudnienia kobiet – 8 na 10 kobiet pracuje. Skupiamy się na wyrównywaniu szans na rynku pracy. Zmiana przyzwyczajeń i stereotypów zabiera lata, ale jesteśmy na dobrej drodze”.

Panelistki wspomniały też o najważniejszych problemach, z którymi mierzą się kobiety na rynku pracy. „Istotnym wyzwaniem jest godzenie życia zawodowego z opieką nad dziećmi lub starszymi członkami rodziny. Potrzebujemy zmiany mentalnościowej, aby ta odpowiedzialność nie spoczywała wyłącznie na kobietach” – mówiła Isabel Yglesias.

 Rozmówczynie były zgodne: partnerstwo pomiędzy kobietami i mężczyznami jest kluczowym elementem umożliwiającym wyrównywanie szans na rynku pracy i wpływa pozytywnie na całe społeczeństwo.