Pomorskie Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w dobie Przemysłu 4.0

Rozwój nauki i technologii wymusza i jednocześnie napędza innowacyjne projekty. Obecne czasy, w dobie integracji maszyn i ludzi, określa się mianem czwartej rewolucji przemysłowej, która znacząco wpłynie na dynamikę wzrostu głównych sektorów BIZ w województwie pomorskim.

Zauważalna rosnąca atrakcyjność województwa pomorskiego dla Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych, nagrodzona 5. miejscem w tegorocznym rankingu fDi Intelligence w kategorii Mid-Sized European Regions of the Future 2023 – FDI Strategy, w dużej mierze jest zasługą wysokiego poziomu dostępności do nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Nie bez znaczenia pozostaje rozwinięty rynek BSC, co zostało dostrzeżone podczas CEE Business Services Summit & Awards 2023, w którym Trójmiasto zostało okrzyknięte liderem tej branży w Polsce. Świadczone usługi dla biznesu oraz szeroki zakres działalności firm IT, a przede wszystkim ITO sprawia, że Pomorze jest regionem sprzyjającym inteligentnym inwestycjom zgodnym z duchem Przemysłu 4.0.

Dynamika rozwoju technologii

Pomorskie jako jeden z polskich liderów rozwoju technologii systematycznie notuje wzrost podmiotów IT w strukturze przedsiębiorstw regionu. Zjawisko to jest potęgowane przez rosnący udział w rynku firm z branży BSC, SSC i TSL. Coraz więcej przedsiębiorstw korzysta z rozwiązań usprawniających pracę, włączając się w zbiór procesów cyfryzacji określonych mianem Przemysłu 4.0.

Portowy charakter aglomeracji, dogodne położenie komunikacyjne, przebieg europejskich korytarzy transportowych, sieć połączeń dróg ekspresowych i autostrad oraz dostęp do transportu powietrznego i kolejowego sprawiają, że region ma charakter huba transportowo-logistycznego. Zarządzanie wieloma procesami, powierzchniami magazynowymi oraz systemami przeładunkowymi nie byłoby możliwe bez zastosowania zaawansowanych technologicznie oprogramowań i maszyn. Dostępność rozwiązań dostrzegalna jest przez inwestorów zagranicznych oraz lokalne podmioty, o czym świadczy ogłaszanie kolejnych inwestycji portowych czy magazynowych, wykorzystujących autonomiczne suwnice i wózki.

Prognozy na przyszłość

Według przewidywań specjalistów, skracanie łańcucha dostaw, decentralizacja systemu produkcji oraz zmiana sytuacji geopolitycznej przyczynią się do dalszego rozwoju Pomorza. Analizy specjalistów Banku Światowego, dokonanej na potrzeby raportu Wkład do strategii BIZ Invest in Pomerania 2021–2027, potwierdzają prognozy wzrostu branż kluczowych, zawierających się w Przemyśle 4.0. Rola sektorów BSC, ITO, SSC, elektromobilności oraz półprzewodników będzie znacząca dla dalszego wzrostu atrakcyjności regionu. Podstawą rozwoju tych branż są wykwalifikowani pracownicy, których na Pomorzu regularnie przybywa. W nadchodzących latach różnice między sektorami cyfrowymi i tradycyjnymi ulegną całkowitemu zatarciu. Perspektywy wzrostu udziału gospodarki cyfrowej jako dominującej są dla Pomorza niezwykle realne i mierzalne. Niezbędne będą jednak działania implementacyjne, prowadzone przez takie podmioty jak Invest in Pomerania, promujące inwestycje przedsiębiorstw cyfryzujących rynek.

O Invest in Pomerania

Invest in Pomerania to regionalna inicjatywa, koordynowana przez Agencję Rozwoju Pomorza, którą tworzą eksperci zmotywowani do ciągłego rozwoju biznesowej strony województwa pomorskiego. Nawiguje inwestycje w północnej Polsce i w ciągu ostatnich 12 lat swojej działalności zrealizowała prawie 190 projektów inwestycyjnych. W tym czasie, dzięki współpracy z firmami, powstało ponad 24 000 nowych miejsc pracy w regionie. Invest in Pomerania stawia na długotrwałe relacje z inwestorami i wspiera ich również w bieżącej działalności.