EFNI: Co dalej ze zdrowiem psychicznym młodych?

Podczas tegorocznej 12. edycji EFNI eksperci poruszą temat związany ze zdrowiem psychicznym młodych osób – grupy społecznej stojącej u progu swojego zawodowego życia i wejścia na rynek pracy. Według badania opinii publicznej, przeprowadzonego na zlecenie Adamed, 86 proc. respondentów uważa, że w Polsce konieczne jest większe wsparcie dla szkół i rodziców w zakresie pomocy psychologicznej dzieci i młodzieży. By wzmocnić dobrostan uczniów, Fundacja Adamed wraz z serwisem Życie warte jest rozmowy rozpoczęła projekt „Wspierająca Szkoła”, którego celem jest budowanie wspierającego otoczenia dla młodych osób w kryzysie psychicznym.

Jak wynika z badań na zlecenie Adamed Pharma, 54 proc. rodziców dzieci w wieku szkolnym uważa, że polskie szkoły nie zapewniają wystarczającego dostępu do usług psychologicznych, a tylko 27 proc. rodziców potwierdziło, że szkoły, w których uczą się ich dzieci organizowały spotkania z rodzicami w sprawie zdrowia psychicznego uczniów, np. na temat przeciwdziałania samobójstwom lub dotyczące walki z depresją. Dodatkowo 86 proc. respondentów uważa, że konieczne jest większe wsparcie dla szkół i rodziców w zakresie pomocy psychologicznej dzieci i młodzieży, a 69 proc, jest zdania, że szkoły nie zapewniają wystarczającego dostępu do usług psychologicznych.

W odpowiedzi na wyzwania związane z pogarszającym się stanem psychicznym młodzieży, Fundacja Adamed nawiązała współpracę z wiodącymi ekspertami z dziedziny zdrowia psychicznego, działającymi w ramach serwisu Życie warte jest rozmowy. Dzięki temu partnerstwu, z początkiem nowego roku szkolnego, Fundacja Adamed uruchomiła pilotażowy projekt, jakim jest „Wspierająca Szkoła”. Inicjatywa zyskała patronat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Partnerem jest Adamed Pharma.

„Wspierająca Szkoła” to program skierowany do uczniów, rodziców i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którego celem jest profilaktyka zachowań samobójczych, dostarczenie wiedzy nauczycielom, rodzicom oraz grupie rówieśniczej. Uczy, jak być wsparciem dla młodych osób w kryzysie, gdzie szukać pomocy i jak jej udzielać.

Pierwsze warsztaty oraz działania edukacyjne prowadzone są w 5 wybranych placówkach; dwóch na Mazowszu oraz trzech w woj. łódzkim gdzie mieści się Centrum Produkcyjno-Logistyczne Adamed Pharma. Szkoła, która skorzysta z pełnego pakietu oferowanego w ramach programu otrzyma Certyfikat „Wspierająca Szkoła”. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej projektu www.wspierajacaszkola.pl.

Panel poświęcony problemom zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży „U progu katastrofy. Co dalej ze zdrowiem psychicznym młodych?” odbędzie się 13 października o godz. 9.30.

O działaniach podejmowanych przez Adamed w kierunku przeciwdziałania kryzysom psychicznym nieletnich, mówić będzie Katarzyna Dubno, Członkini Zarządu Fundacji Adamed, Dyrektor Relacji Zewnętrznych, ESG i Ekonomiki Zdrowia Adamed Pharma.

Źródło fotografii: Biuro Prasowe Adamed Pharma; Konferencja prasowa, 8.09.2023 r.