EFNI 2023: ścieżki tematyczne

Program dwunastej edycji Europejskiego Forum Nowych Idei został podzielony na sześć ścieżek tematycznych: „Europa na globalnych rynkach”, „Zielona zmiana Europy”, „Przyszłość Europy”, „Cyfrowa transformacja Europy”, „Europa otwarta i różnorodna” oraz „Polska przed wyborami”. Forum, odbywające się w tym roku w Sopocie pomiędzy 11 a 13 października, obfitować będzie także w dodatkowe wydarzenia – wystąpienia specjalne, spotkania z autorami książek, pokazy filmów, rozmowy Nocnych Marków i dyskusje w ramach formatu EFNI Talks.

Wśród zaproszonych gości tegorocznej edycji znaleźli się, między innymi: Roberta Metsola, przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, Eulalia Domanowska, dyrektorka Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, prof. Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej, a także Jerzy Hausner, Katarzyna Kasia, prof. Magdalena Środa, Tomasz Terlikowski, Sławomir Dudek, Jerzy Buzek, Henryka Bochniarz, prof. Andrzej Rychard, prof. Radosław Markowski, Mirosław Gronicki, Dominika Kulczyk, Ewa Ewart, Roman Kuźniar, Przemysław Sadura oraz Sławomir Sierakowski.

W panelach dyskusyjnych tworzących ścieżkę „Europa na globalnych rynkach” przyjrzymy się, między innymi, takim zagadnieniom jak relacje między USA a Unią Europejską i potencjalne współpracy transatlantyckiej, przyszłość wspólnej waluty czy roli innowacyjności w rozwoju Europy i Polski. Zastanowimy się także nad wpływem fake newsów i clickbaitów na politykę i biznes.

Podczas dyskusji odbywających się w ramach „Zielonej zmiany Europy” porozmawiamy o zagadnieniach związanych z transformacją energetyczną, w tym o: wpływie OZE na konkurencyjność biznesu, bezpieczeństwie żywnościowym, gospodarce cyrkularnej i nowych zielonych miastach.

„Przyszłość Europy” to ścieżka tematyczna poświęcona panelom dotyczących wyzwań, z którymi mierzy się UE: będziemy mówić o demografii, wojnie w Ukrainie i tym, co po niej, samorządach gospodarczych oraz przyszłości demokracji.

Ścieżka „Cyfrowa transformacja Europy” to platforma do dyskusji nad takimi zagadnieniami jak nowe technologie w handlu, dobrostan dzieci w cyfrowym świecie oraz wpływ AI na administrację publiczną, rynek pracy czy branżę finansową. Zastanowimy się także nad tym, czy w mediach społecznościowych jest miejsce na kulturę i sztukę.

Debaty odbywające się w ramach ścieżki „Europa otwarta i różnorodna” obracać się będą wokół tematów związanych z równością i rolą kobiet w biznesie. Zaprezentujemy także wyniki raportu „Kobiety na rynku pracy 2019-2022” oraz spróbujemy przewidzieć, co wyniknie ze zderzenia pokolenia Z z Silver Tsunami.

Przyszłości Wspólnoty Europejskiej poświecimy na EFNI wiele miejsca, nie znaczy to jednak, że nie skupimy się także na wyzwaniach, z jakimi przyjdzie się nam mierzyć w kraju. Na ich temat będziemy rozmawiać podczas debat pod egidą ścieżki „Polska przed wyborami” – w tym o przyszłości KPO dla Polski, sile płynącej z naszych regionów, przyszłości polskiej gospodarki oraz problemami, którym będzie musiał stawić czoło nowy rząd w kwestiach takich jak ochrona zdrowia czy budownictwo.

Więcej szczegółów dotyczących tegorocznej edycji EFNI oraz informacji o dodatkowych wydarzeniach odbywająych się w ramach Forum w zakładce „Program”.