Wspólne wyzwania biznesu i administracji wobec współczesnych kryzysów – bez dialogu i współpracy nie pokonamy kryzysów

W ostatnich latach świat zmaga się z licznymi kryzysami – ekonomicznymi, finansowymi, kolejnymi falami pandemii, konfliktami zbrojnymi, wzmożonymi ruchami migracyjnymi, gwałtownie rosnącymi cenami energii. Rodzi to potrzebę poszukiwania całkiem nowych, niestandardowych rozwiązań, które pozwolą uporać się z zagrożeniami – podkreślali uczestnicy panelu „Wspólne wyzwania biznesu i administracji wobec współczesnych kryzysów”.

– Pandemia Covid-19, wycofanie się USA z Afganistanu spowodowały, że państwa autorytarne, Rosja, Chiny uwierzyły, że Zachód znalazł się w głębokim kryzysie, który może się zakończyć upadkiem zachodniej cywilizacji. Rosyjska agresja w Ukrainie jest właśnie przejawem takiego myślenia. W tej chwili największym zagrożeniem dla Polski jest agresywna polityka Rosji, która determinuje niespotykaną wcześniej militaryzację Polski i innych krajów. Lawinowo rosną wydatki na zbrojenia. Kryzys wojenny nie sprzyja stabilności i wprowadza dużą niepewność. To co się dzieje stanowi wielkie zagrożenie dla struktur Zachodu. Całkiem realna jest dezintegracja w dłuższej perspektywie UE i NATO – ostrzegał Radosław Kujawa, generał, były szef Służby Wywiadu Wojskowego.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, dyrektorka, Instytut Strategie 2050 przekonywała, że szczególnie niebezpieczna dla biznesu jest utrata dobra wspólnego w polityce. – Polityka stała się wojną, gdzie dominują złe emocje. Mamy prymat polityki nad rynkiem, gospodarką. To nie jest dobre dla biznesu. Dramatycznie rosną nierówności społeczne. Następuje delegitymizacja państwa, które nie jest idealnym partnerem do rozmów i współpracy. W tej sytuacji ważna jest decentralizacja państwa, zapewnienie autonomicznego finansowania dla organizacji pożytku publicznego – powiedziała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Witold Drożdż, członek zarządu ds. Strategii i Spraw Korporacyjnych, Orange Polska zwrócił uwagę, że wielkie znaczenie w pokonywaniu różnych kryzysów odgrywa przewidywalność prawa, stabilność i transparentność.

– Bez ustabilizowania ram, w których funkcjonuje gospodarka, bez przewidywalnego otoczenia, nie będziemy w stanie zachować dotychczasowego poziomu świadczenia usług i utrzymać poziomu życia obywateli. Odpowiedzią na wyzwania związane z kryzysami powinny być rozwiązania systemowe, dialog, współpraca i zaufanie. Decyzje powinny zapadać szybciej. Nie można rozmawiać dopiero wtedy, kiedy kryzys już się rozlewa, płoną drzwi – podkreślił Witold Drożdż.

Z kolei Renata Kaznowska, wiceprezydent m.st. Warszawy przestrzegała, że ostatnio mamy do czynienia z wieloma niekorzystnymi zmianami, które grożą demontażem samorządu.

 – Potrzebujemy stabilności prawa, które jest uchwalane szybko i niechlujnie, ale także stabilności zadań, nakładanych na samorządy oraz finansów, bez których nie ma co marzyć o realizacji ambitnych celów. Powinniśmy zacząć od partnerstwa i współpracy z rządem, której nie ma oraz zaniechania dalszej centralizacji państwa – stwierdziła Renata Kaznowska.

Panel moderował: Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny, Konfederacja Lewiatan

Partner panelu: Orange Polska