Transformacja zielonych organizacji – bądź zielony albo zgiń!

Niepokój związany z obecną sytuacją polityczno-gospodarczą oraz kryzys energetyczny dotyka niemal wszystkich branż. Uczestnicy panelu rozmawiali o wyzwaniach i potrzebach związanych z transformacją zielonych organizacji w obliczu tych zmian i zagrożeń.

Dyskusję rozpoczęła profesor Dorota Niedziółka. – Mówiąc o kryzysie energetycznym trzeba pamiętać, że jest on wywołany nie tylko wojną w Ukrainie, ale jest także efektem zmian klimatycznych, np. suszy w Chinach, która spowodowała ograniczenia dostępu do energii. Obecna sytuacja jest niewątpliwie szansą na przyśpieszenie uniezależnienia się od zewnętrznych rynków energii, co jest niezwykle istotne, jeśli weźmiemy pod uwagę, że energia warunkuje inne rynki i jest jedną z determinant rozwoju gospodarczego.

O przebiegu transformacji z perspektywy branży paliwowej opowiedział Michał Obiegała. – Przez 100 lat byliśmy głównie kojarzeni z wydobyciem paliw. Teraz wchodzimy w działalność multienergetyczną, w pewnym sensie odchodzimy od tradycyjnych węglowodorów, staramy się, żeby źródła, które mamy, były tymi najbardziej zrównoważonymi. Inwestujemy w działalność charakteryzującą się niskimi emisjami CO2: morskie farmy wiatrowe w USA i UK, fotowoltaikę i wodór. Nie skupiamy się na jednym źródle energii, gdyż nie wiemy, która z tych technologii stanie się tą wiodącą w przyszłości.

Małgorzata Dobies-Turulska wyjaśniła dlaczego znany producent i sprzedawca mebli inwestuje w energię odnawialną. – Wizja tworzona przez założyciela IKEA w centrum stawia poprawianie życie każdego z nas. Ale dla niego było również ważne w jaki sposób je zmieniamy – i teraz to staje się to coraz ważniejsze. Chcemy mieć pozytywny (nie neutralny) wpływ na planetę. Klient dzisiaj nam mówi co chce kupować, nie tylko “za ile” ale jak to ma być wyprodukowane.

Ciekawą perspektywę zaprezentował Radosław Kaskiewicz dodając, że świadomość społeczna odbiorcy jest kluczowa w transformacji. – Obecnie już 70% konsumentów jest świadomych, są oni skłonni zapłacić więcej, jeśli tylko produkt jest bardziej “zielony”. Obecna sytuacja tylko przyśpiesza transformację. Mamy bardzo zdywersyfikowane portfolio, a od 2019 roku każdy produkt wprowadzany przez nas na rynek posiada tzw “sustainability value commitment”. Jest to wartość dodana naszych produktów.

Rynek wymaga obecnie od firm: bądź zielony, albo zgiń! – podsumował Kaskiewicz

Wiemy, że zielona transformacja nie jest już tylko “nice to have”. Jednak, jak przyznał Michał Obiegała, nadmierny protekcjonizm gospodarczy oraz brak bezpieczeństwa energetycznego blokuje inwestycje w Polsce. W efekcie firmy nie są w stanie rozwijać się na taką skalę, jak by chciały. Konieczna jest współpraca, także ta międzysektorowa. Zgodziła się z tym Małgorzata Dobies-Turulska – współpraca w tym zakresie jest koniecznością.

W dyskusji udział wzięli: Dorota Niedziółka, Katedra Geografii Ekonomicznej, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, profesor, Szkoła Główna Handlowa, Małgorzata Dobies-Turulska, prezeska zarządu, IKEA Industry Polska oraz dyrektorka generalna, IKEA Industry Zbąszynek, Michał Obiegała, dyrektor ds. korporacyjnych, członek zarządu, BP oraz Radosław Kaskiewicz, dyrektor zarządzający, 3M East Europe Region.

Moderacja: Jakub Safjański, dyrektor departamentu energii i zmian klimatu, Konfederacja Lewiatan

Partnerzy: 3M, BP Polska, IKEA Retail Polska