Synergia nauki i biznesu: jakie kompetencje zdominują przyszłość?

Mimo rosnącej specjalizacji istotne będą kompetencje związane z zarządzaniem
danymi, krytycznym myśleniem oraz współpracą. Rozmawiali o tym uczestnicy panelu Synergia świata nauki i biznesu: Jakie kompetencje zdominują najbliższą przyszłość podczas XI edycji Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI) w Sopocie.

W dobie automatyzacji i niepewności potrzebne są nowe kompetencje. Z raportu Future of Jobs wynika, że miliony miejsc pracy znikną, ale powstaną nowe. Liczyć się będą nauki ścisłe, krytyczne myślenie, big data i współpraca, bo innowacje powstają w zespołach – powiedziała Katarzyna Dubno z Adamed Pharma. Zwróciła również uwagę, na pozytywną systemową zmianę, że kiedyś w Polsce premiowano uczelnie za liczbę publikacji, dziś za zgłoszenia patentowe, co zmienia charakter współpracy biznesu z akademią. 

Na brak na całym świecie lekarzy naukowców wskazał prof. Krystian Jażdżewski z Warsaw Genomics. – Obserwuje, że młodzi ludzie nie chcą wyjeżdżać na zagraniczne staże, bo dobrze im się żyje w Polsce – mówił.  

Katarzyna Jodko-Piórecka z Sieci Badawczej Łukasiewicz wskazała na niepokojący na świecie trend odpływu pracowników naukowych, badania naukowe można robić za lepsze pieniądze w firmach prywatnych. Akademia musi tworzyć warunki dla najlepszych. – Dziś zdolny człowiek może studiować zagranicą. Dlatego zaczęliśmy zatrudniać olimpijczyków z nauk ścisłych. Mamy 29 nastolatków studiujących i pracujących naukowo.

Młodzież licealną wspiera również program ADAMED SmartUP koncentrujący się na naukach ścisłych. Korzysta z niego 60 tys. osób biorąc udział w warsztatach, obozach naukowych. – Młodzi ludzie często w mniejszych miejscowościach nie mają partnerów do rozwoju. My im pomagamy. Finansujemy również rozwój 20 stypendystów, oni często studiują za granicą, ale wracają – powiedziała Katarzyna Dubno. 

W panelu udział wzięli: Katarzyna Dubno, Public Affairs & Market Access Director, Adamed Pharma, Krystian Jażdżewski, prof. nauk medycznych, Warsaw Genomics, Katarzyna Jodko-Piórecka, koordynator grupy badawczej Zrównoważona Gospodarka, Sieć Badawcza Łukasiewicz, prof. Marcin Kołaczkowski, prodziekan ds. Rozwoju i Nauki Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum Michał Biernat, CTO, Higo Sense – zdalnie online, Partner: Adamed Pharma