Rynki finansowe w dobie niepewności 

Przewidzenie kolejnego kryzysu nie jest możliwe, ale potrafimy zidentyfikować zagrożenia natury cybernetycznej, płynące ze strony rynków alternatywnych czy związane z klimatem.

W jaki sposób rynki poradzą sobie z szeregiem nieprzewidywalnych czynników zewnętrznych, które uderzają w dotychczasowy porządek? O tym dyskutowali uczestnicy panelu Rynki finansowe w dobie niepewności podczas XI edycji Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI) w Sopocie.

Prof. Małgorzata Zaleska z SGH przekonywała, że żyjemy w permanentnym kryzysie finansowym od 15 lat. – Najłatwiej było przewidzieć kryzys z 2007 r., chociaż obserwując jak podczas pandemii czekano, aby banki narodowe ratowały wzrost gospodarczy, dziś kryzys inflacyjny nie powinien nikogo dziwić

Czy można przewidzieć kolejny kryzys? Tomasz Kowalski, prezes, Deutsche Bank mówił, że w badaniu z 2017 r. nikt nie przewidział pandemii czy wojny. Pytanie brzmi czy czekamy na kolejny kryzys finansowy czy już w nim jesteśmy, bo jego zdaniem mamy poziom kryzysu z 2008 r. Problemem jest również odporność rynków w Europie. – Widzimy brak spójności, który sprawia, że rynek europejski nie działa harmonijnie. Mamy wspólny rynek, ale de facto regulacje między krajami się różnią

Następny kryzys można przyjść z tzw. shadow banking, nieuregulowanego rynku w Europie i na świecie – uważa Antonio Garcia del Riego z Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Uważa, że banki europejskie są pozbawione autonomii, a muszą walczyć z innymi instytucjami, które regulacjom nie podlegają.

Obecność konkurencji fintechów czują banki. – Banki są przeregulowane, a inne firmy, które są w tym samym krwioobiegu, to przestrzeń mniej regulowana, wymykająca się spod kontroli. Nadzorując banki nie można przeoczyć momentu, aby część poza obiegiem nie była regulowana. To może doprowadzić do kolejnego kryzysu. Banki nie mogą ponosić odpowiedzialności za cały rynek – mówił Tomasz Kowalski. Zdaniem prof. Zaleskiej kwestia regulacji rynków alternatywnych nie jest prosta, bo istnieją różne jurysdykcje, część firm jest globalna. 

Rozmawiano również o ryzyku klimatycznym, które przyjmuje dziś postać ryzyka politycznego, trudnego do zmierzenia. Prezes Kowalski powiedział, że Deutsche Bank edukuje w tym zakresie klientów, bo bez niej banki narażają się na dodatkowe ryzyko, zwłaszcza w odniesieniu do mniejszych firm, które będą musiały wypełniać zobowiązania klimatyczne. 

W panelu udział wzięli: prof. Małgorzata Zaleska, dyrektorka Instytutu Bankowości SGH, Antonio Garcia del Riego, członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Tomasz Kowalski, prezes Deutsche Bank Polska.

Partner: Deutsche Bank Polska