Konsument przyszłości: nadmiar, umiar, wygoda?

Czy wszyscy kupujemy to samo? O tym, kim jest konsument przyszłości, rozmawiali uczestnicy panelu moderowanego przez Jakuba Biebrzańskiego.

Na pytanie kim jest konsument przyszłości Robert Krzak, Senior Advisor, Sektor Handlu i Produktów Konsumenckich w EY, odpowiedział, że nie istnieje jednoznaczna odpowiedź. – Być może parę miesięcy temu było to łatwiejsze, ale ostatnie wydarzenia – covid, wojna, inflacja –  sprawiły, że z mojego punktu widzenia jest to niemożliwe. Mamy dwie drogi: z jednej strony wszyscy kupujemy to samo, chodzimy do tych samych sklepów, a z drugiej: to co kupuję, ma być wyrazem moich wartości i mojej osobowości. W sferze deklaratywnej chcemy być wyjątkowi – dodał.

Marina Dubakina, prezeska i dyrektorka generalna ds. Zrównoważonego Rozwoju, IKEA Retail, zauważyła, że trendy określają przeciętne zachowania, ale ludzie skupiają się na indywidualności. – Wiele osób oczekuje produktów ułatwiających stworzenie w domu miejsca, gdzie można poczuć się sobą – sanktuarium. To konsument decyduje, jak ono będzie wyglądać. Daje się zauważyć umiar w konsumpcji – młodzi ludzie powinniśmy zrobić coś dla planety i konsumować mniej, dokonywać bardziej świadomych wyborów. Nadal jednak jest grupa konsumentów bardzo wrażliwa na ceny – ponieważ mają ograniczone środki finansowe, często ulegają promocjom. Dom stał się ważniejszy dzięki pandemii. Wcześniej wyposażenie domu cieszyło się relatywnie niskim zainteresowaniem w Polsce, np. w porównaniu do krajów skandynawskich. Teraz się to zmieniło – podsumowała Dubakina.

Podobnie zdaniem Michała Lutostańskiego, wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii, Strategy Business Director, Kantar Polska, u przyszłych konsumentów zauważymy stawianie na wartości – będą one miały większe znaczenie niż tradycyjne kategorie konsumenckie.

Zdaniem Valéry’ego Gaucheranda, dyrektora generalnego L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie,  znaczenie ma zaufanie oraz wartości, jakie reprezentuje firma. Czy produkt jest bezpieczny, zdrowy, czy firma ma świadomość swojego wpływu na środowisko. Skupienie się na zrównoważonym rozwoju i technologii pozwoli firmie przetrwać w przyszłości. Metaverse daje obecnie ludziom z pokolenia Z możliwość, aby tworzyć świat bardziej skrojony pod ich potrzeby i problemy.

Nie wiemy, kim jest konsument przyszłości, ale możemy się tego domyślać, obserwując teraźniejszość. Mamy obecnie dwa segmenty, które rosną: boomersi – 60+, 25% siły nabywczej w Polsce oraz generacja Z. Ta druga grupa stawia na wartości, transparentność i zrównoważony rozwój. Nie ufają technologiom, mediom, politykom. Mamy do czynienia z kryzysem zaufania – podsumował Valéry Gaucherand.

Rafał Rudziński, CEO w Bosch Polska, przestrzegał przed generalizowaniem. Zastanawiał się, na ile firmy z branży zaawansowanych technologii kształtują klienta, a na ile on sam ma wybór. Czy konsument chce transformacji, która grozi utratą mobilności? Deklaratywność versus wyzwania realnego świata to dwie różne rzeczy. Świat jest bardzo zróżnicowany, dlatego jest tak trudno odpowiedzieć na pytanie, kim jest konsument przyszłości. Nasze postawy i wartości zmieniają się zbyt szybko, aby to przewidzieć – podkreślił Rafał Rudziński.

W panelu udział wzięli: Robert Krzak, Senior Advisor, Sektor Handlu i Produktów Konsumenckich, EY, Rafał Rudziński, CEO, Bosch Polska, Marina Dubakina, prezeska i dyrektorka generalna ds. Zrównoważonego Rozwoju, IKEA Retail, Valéry Gaucherand, dyrektor generalny, L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie, Michał Lutostański, wiceprezes, Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii, Strategy Business Director, Kantar Polska

Moderacja: Jakub Bierzyński, badacz rynków, mediów i reklamy

Partnerzy: EY, Bosch Polska, IKEA Retail Polska, L’Oreal