Dokąd zmierza Europa?

Wojna w Ukrainie to problem całej Europy – to wniosek z panelu „Dokąd zmierza Europa?”, będącego częścią ścieżki tematycznej „Europa przyszłości” prowadzonej w ramach Europejskiego Forum Nowych Idei 2022. Partnerami dyskusji byli Miasto Sopot oraz Centrum Stosunków Międzynarodowych i ośrodek THINKTANK (partnerzy merytoryczni).

W debacie udział wzięli Ewa Rumińska-Zimny, ekonomistka, wykładowczyni Gender Studies, IBL PAN, Małgorzata Molęda-Zdziech, Instytut Studiów Międzynarodowych, profesor Szkoły Głównej Handlowej, Kinga Grafa, dyrektorka biura w Brukseli, Konfederacja Lewiatan oraz stała przedstawicielka przy BusinessEurope i Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. Spotkanie moderowała Małgorzata Bonikowska prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych i ośrodka THINKTANK.

Kinga Grafa mówiła o podejściu Europejczyków do trwającej na naszym kontynencie wojny. – Sytuacja na Ukrainie to problem nas wszystkich. Pracowaliśmy nad tym, aby ludzie zmienili percepcję i nie myśleli, że trwająca wojna to konflikt odległego kraju, który nie jest członkiem Unii Europejskiej. Projekt Europejskiej Wspólnoty Politycznej może okazać się dla nas szansą na rozszerzenie dialogu dotyczącego przyszłości naszego kontynentu – podkreśliła.

– Wojna zaburzyła logikę naszych działań. Toczy się dyskusja dotycząca koncepcji i kierunku rozwoju Europy, pomiędzy tym, co stare, a tym co nowe. Wojna zwiększa niepewność, która napędza w Europie ruchy populistyczne i nacjonalistyczne – mówiła podczas dyskusji Ewa Rumińska-Zimny.

Jacek Karnowski mówił o tym, jak wojna w Ukrainie zjednoczyła Europę. – Jesteśmy świadkami ogromnej tragedii, która dzieje się na kontynencie europejskim. Myślę jednak, że trwająca wojna zjednoczyła Europę bardziej niż inne wydarzenia ostatnich lat. Kraje członkowskie potrafiły wypracować wspólne stanowisko wobec rosyjskiej agresji i pogłębiają współpracę na wielu polach, włączając w to dywersyfikację źródeł – zaznaczył.  

– Pandemia pokazała nam, że wspólne działania państw i instytucji europejskich są możliwe i mogą być koordynowane sprawnie. Musimy dążyć do rozszerzania tej skutecznej współpracy – mówiła Małgorzata Molęda-Zdziech. Zdaniem prelegentów współpraca i dialog pomiędzy krajami członkowskimi będą gwarantem rozwoju UE i pomogą w tworzeniu tożsamości europejskiej.