Zrównoważone i mobilne miasta – perspektywy rozwoju

„Zrównoważone i mobilne miasta” to temat panelu, który odbył się podczas Europejskiego Forum Nowych Idei 2022, w ramach ścieżki tematycznej „Zielona zmiana Europy”. Czym jest nowoczesność w odniesieniu do miast? Jak rysują się perspektywy rozwoju zielonego transportu, zwłaszcza publicznego, a także dostępność do usług wspólnych odpowiedzialnych środowiskowo? To tylko niektóre zagadnienia, poruszone podczas dyskusji, której partnerem byli Tier, Uniwersytet Łódzki i Miasto Gdańsk.

W dyskusji udział wzięli Mathieu Deloly, dyrektor na region Europy Środkowej i Wschodniej w Tier, Piotr Borawski, wiceprezydent Gdańska, Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, radczyni prawna, prezeska Zarządu Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, Hanna Gill-Piątek, posłanka na Sejm RP oraz Mariusz Sokołowicz, prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, profesor Uniwersytetu Łódzkiego. Dyskusję poprowadziła Joanna Erbel, ekspertka ds. mieszkaniowych, członkini rady programowej Fundacji Rynku Najmu.

W pierwszej turze pytań, goście zdiagnozowali wyzwania, z którymi mierzą się dziś polskie miasta w kontekście mobilności. Piotr Borawski mówił o potrzebie regulacji, która „wprowadziłaby ramy współpracy pomiędzy operatorami a samorządem i stworzyłaby dogodne warunki rozwoju”.

– Pierwszym krokiem do wdrożenia zmian, powinno być zmierzenie sposobu poruszania się mieszkańców po miastach – tej wiedzy dziś samorządom brakuje – dodał Mariusz Sokołowicz, który wspomniał również o problemach ze zintegrowaniem różnych rodzajów transportu w miastach.

Mathieu Deloly mówił o wyzwaniach biznesowych dla operatorów, którzy chcą wprowadzić w miastach rozwiązania w zakresie mobilności. – Brak stałych regulacji sprawia, że firmom trudno jest inwestować, gdyż nie mają pewności dotyczącej stabilności rynku – podkreślił. Jego zdaniem pierwszy krok w stronę rozwoju mikromobilności w Polsce to ujednolicenie standardów poprzez aktualizację regulacji.

Paneliści jednoznacznie orzekli, że kluczowym elementem rozwoju mobilnych miast jest współpraca pomiędzy samorządami, operatorami i mieszkańcami. Dopiero dialog i wzajemne konsultacje tych podmiotów pozwolą stworzyć podwaliny zrównoważonej mobilności w miastach.