Transatlantyckie relacje USA – UE

Nowa administracja USA zmieniła relacje z Europą, a istniejące spory, biorąc pod uwagę sytuację w Ukrainie, trzeba rozwiązywać w atmosferze pokoju.

Po 24 lutego zachwiały się fundamenty, na których zbudowany był ład w Europie. Jaki jest obecny charakter relacji między Starym Kontynentem a USA zastanawiali się uczestnicy panelu Transatlantyckie relacje USA – UE w dobie wojny, podczas XI edycji Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI) w Sopocie.

Europoseł Janusz Lewandowski powiedział, że z Bidenem czy bez niego jesteśmy w nowych realiach świata. – Niezależnie od rozwoju wojny w Ukrainie czy konfliktu na Tajwanie wiele zależy od tego, co wydarzy się wewnątrz USA i EU. Niewiadomą jest Ameryka, ale w UE też jest wiele niewiadomych, takich jak populizm

Relacje w czasie wojny nigdy nie były bliższe – powiedziała Elżbieta Czetwertyńska, prezes, Citi Handlowy, wskazując cztery obszary bliskiej współpracy. – Pierwszy to energetyka i konieczność transformacji. Drugi to digitalizacja. Doświadczyliśmy znaczenia cloud computing, teraz kluczowe jest zarządzanie cyberryzykiem. Trzeci jest przemysł, problemy z łańcuchami dostaw, gdzie bezpieczeństwo jest ważniejsze niż cena. I wydatki na obronę – dodała.

Prof. Eliza Przeździecka z SGH zwróciła uwagę, że 60 proc. wartości aktywów amerykańskich na świecie ulokowanych jest w Europie. Dlatego obie strony są dla siebie ważne.

– Nie mogliśmy dostać bardziej wyraźnego sygnału, że na kanwie transatlantyckiej musimy budować wspólny dobrobyt – powiedziała Marta Poślad, Director, CEE & Transatlantic Public Policy, Google Poland. – Oczekujemy wypracowania wspólnych standardów technologicznych, które będą chronić nas przed adwersarzami w cyberprzestrzeni – dodała.

Aaron Korewa, dyrektor w Atlantic Council podkreślił, że 75 proc. Amerykanów popiera Ukrainę, nawet gdy Putin grozi bombą atomową. Jednak Ameryka chce wiedzieć, na jaką pomoc może liczyć ze strony Europy.  Zdaniem Janusza Lewandowskiego Europa musi znaleźć nie tylko soft power, ale i hard power. – Potrzebuje suwerenności strategicznej, czyli musi ubezpieczyć się na dobre i złe scenariusze. Powszechne zbrojenie jest przełamaniem tabu, bo europejskie społeczeństwa są pacyfistyczne – dodał.

W panelu udział wzięli: Elżbieta Czetwertyńska, prezes, Citi Handlowy, Aaron Korewa, dyrektor, Atlantic Council, Ryan Bowles,zastępca radcy ds. ekonomicznych, Ambasada USA Eliza Przeździecka, profesor, Szkoła Główna Handlowa, główna ekonomistka, Amerykańska Izba Handlowa w Polsce, Marta Poślad, Director, CEE & Transatlantic Public Policy, Google Poland, Janusz Lewandowski, europoseł, były komisarz Komisji Europejskiej, Partnerzy: Citi Handlowy, Google Poland