Przyszłość zielonej energii w Europie

Obniżanie emisji w biznesie to być lub nie być firmy – choćby w związku z ciągłym wzrostem cen energii. Niskoemisyjność się opłaca, a efektywność energetyczna to fundament biznesu.

Ważne, abyśmy dokonali realnej zmiany na rzecz zielonej energii w Europie, a nie tą zmianę udawali – powiedział Stanisław Szultka, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Podkreślił, że to nie tylko działania instytucjonalne, ale zmiana w myśleniu nas wszystkich, oraz odpowiednie przygotowanie kadr do projektowania oraz serwisowania rozwiązań OZE. Ważne też jest zachęcenia młodego pokolenia – aby myśleli o zielonej energii w perspektywie miejsc pracy.

Gdybym miał rekomendować moje 14 letniej córce zawód przyszłości, byłby nim moderator procesów społecznych – powiedział Antoni Bielewicz, dyrektor programu krajowego European Climate Foundation. Wspomniał także, że w raporcie przygotowanym przez fundację wraz z firmą McKinsey & Company, jednym z wymienionych elementów, które mogą pomóc Europie w transformacji energetycznej, jest wzrost liczby profesjonalistów, którzy pomogą nam przejściu na czystą energię.

Jednym z elementów udanej transformacji energetycznej jest podnoszenie kompetencji ludzi, którzy odpowiednio nią zarządzą – powiedział Mariusz Podógrski z Ingka Investments.

Polskie ciepłownictwo do 2050 roku będzie korzystało z miksu różnych rozwiązań na rzecz przejścia na zieloną energię – zauważył Frédéric Faroche, prezes zarządu, Grupa Veolia Polska. Do realizacji projektów potrzebujemy zmian regulacji, które przyspieszą procesy inwestycyjne, uproszczą procedury administracyjne, a także zredukują ryzyko regulacyjne – mówił.

Paneliści: Antoni Bielewicz, dyrektor programu krajowego, European Climate Foundation, Mariusz Podgórski, Renewable Energy Asset Manager, Ingka Investments, Stanisław Szultka, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Frédéric Faroche, prezes zarządu, Grupa Veolia Polska. Debatę prowadziła Roksana Kozłowska, departament energii i zmian klimatu, Konfederacja Lewiatan