Przyszłość rolnictwa i rynku żywnościowego

Czy polityka w zakresie dóbr spożywczych w Europie wymaga znaczącego przewartościowania – niemal na skalę dywersyfikacji źródeł energii? Jak UE powinna (bądź

może) zareagować na bieżącą sytuację w zakresie polityki subsydiowania produkcji roślinnej i zwierzęcej? Jakie będą konsekwencje wojny w Ukrainie dla świata? Na te pytania szukano odpowiedzi podczas debaty: „Przyszłość rolnictwa i rynku żywnościowego”.

„Podział na rolnictwo ekologiczne w opozycji do takiego, które jest w stanie wyżywić populacje, jest sztuczny” – powiedziała Ewa Chodkiewicz, dyrektor Działu Ochrony Przyrody w Fundacji WWF Polska. „Europa nie jest narażona na niedostępność żywności w sensie fizycznym”.

Cezary Urban, dyrektor działu Agricultural Solutions w BASF Polska, zauważył, że rozumienie rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego wyłącznie w kontekście europejskim, jest krótkowzroczne. Mówił także o roli nowych technologii w rolnictwie przyszłości: „Innowacje są bardzo ważne. Inwestujemy choćby w inhibitory azotu, które pozwalają na bardziej efektywne wykorzystywanie nawozów”.

Kamil Wyszkowski z UN Global Compact Network Poland zwracał uwagę na zagrożenia klimatyczne: „Za nami najbardziej suchy rok w historii w tej części świata. Liczba krajów dotkniętych kryzysem żywnościowym wynosi już 56. Równo rok temu było ich 30”.

„Zależność rolnictwa od nawozów powoduje podobną dynamikę, jak zależność od źródeł energii. Ceny nawozów zależne są od cen gazu. I podobnie jak w kwestiach energetycznych kluczowe będzie znalezienie alternatyw” – dodał Maciej Gołubiewski, szef gabinetu komisarza ds. rolnictwa Komisji Europejskiej.

Debatę moderowała Hanna Cichy, Polityka Insight. Partnerem dyskusji była firma BASF Polska, a partnerem merytorycznym – Polityka Insight.