Łańcuchy dostaw czasów niepewności

Jak zapobiec problemom, których świat doświadczył w czasach pandemii? Jakie wnioski wyciągnął biznes z załamania się łańcuchów w ostatnich latach? Czy państwa i wspólnoty są skazane na wsparcie firm w tym zakresie? Jak produkcja będzie znosić okresy przestojów, które nadal grożą firmom? Na, między innymi, te pytania odpowiedzi szukaliśmy podczas panelu: „Łańcuchy dostaw czasów niepewności”.

Hendrik Bourgeois, vice-president, European Gov Affairs, Intel Technology Poland, zauważył, że niektóre produkty, jak półprzewodniki, są bardziej niż inne narażone na zerwanie łańcuchów dostaw: „Producenci nie mieli początkowo odpowiedzi na zwiększony popyt na ten produkt. Musieliśmy zdywersyfikować nasz łańcuch dostaw, by zbliżyć je do klientów końcowych”.

Bartłomiej Rodawski, dyrektor operacyjny i członek zarządu Adamed Pharma, również potwierdził, że łańcuchy dostaw różnią się diametralnie pomiędzy branżami: „Farmaceutyczny łańcuch dostaw to łańcuch globalny: 80% substancji czynnej pochodzi z Azji, substancje uzupełniające pozyskujemy z Europy, a materiały na opakowania – lokalnie, w Polsce. Jest też łańcuchem wolniejszym i bardziej uregulowanym, stawiającym na bezwzględną dostępność produktów wysokiej jakości. Nasze priorytety w dobie kryzysu nie uległy zmianie”.

Prof. Marzena Cichosz z Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności Szkoły Głównej Handlowej zwracała uwagę, że zmieniły się metody zarządzania łańcuchami dostaw. „Przeszliśmy z paradygmatu finansowego na zapewnianie ciągłości biznesowej. Niepewność i ryzyko w biznesie zawsze są obecne, ale zwiększyła się dynamika zmian oraz ich kompleksowość”, powiedziała.

Zgodziła się z nią Małgorzata Bieniaszewska, właścicielka firmy MB Pneumatyka. „Walczymy z czymś, z czym realnie moje przedsiębiorstwo mierzyło się od dawna. Oczywiście pandemia nas zaskoczyła, ale nie jestem pewna, czy wyznacza ona początek tej niepewności”.

Na potrzebę zachowania elastyczności zwracał uwagę Piotr Bryja, kierownik Działu Strategia i Public Relations w VW Poznań. „Nie ustajemy także, niezależnie od kryzysu, w staraniach dotyczących zielonej transformacji energetycznej, utrzymywania personelu oraz dążenia do maksymalnej efektywności kosztowej”, dodał.

Marek Zychla, prezes zarządu Śląskiego Związku Pracodawców Prywatnych, przedstawił także perspektywę MSP: „Ich problemy są zwielokrotnione, choćby z uwagi na ograniczenia kapitału. Wiele małych firm ich nie przetrwa”.

Dyskusję poprowadził Marek Tejchman, Dziennik Gazeta Prawna. Partnerami debaty byli: Adamed Pharma, Intel Technology Poland oraz Volkswagen Poznań