Jakich kompetencji oczekiwać będzie od nas przyszłość?

Jednym z większych wyzwań, przed którym stoi obecnie nie tylko Polska, ale i cała Europa, to brak kapitału ludzkiego oraz niedostosowane kompetencje. Gospodarka ulega dynamicznym zmianom – i nie da się tych problemów rozwiązać narzędziami, których używaliśmy do tej pory.

Obok zmian klimatycznych to rozpędzona transformacja cyfrowa w największym stopniu kształtuje naszą rzeczywistość. O rozwiązaniach problemów, z którymi mierzy się obecnie system edukacji, rozmawiali uczestnicy dyskusji o kompetencjach przyszłości.

Profesor Agnieszka Kurczewska zaczęła od próby zdefiniowania kompetencji: „Rozmowa o kompetencjach to rozmowa o potrzebie uczenia się człowieka. Istotą kompetencji jest kształtowanie nawyku i umiejętności ich budowania, czyli tzw. meta-kompetencje”.

Wagę meta-komptenencji podkreśliła też profesor Agnieszka Wojtczuk-Turek. Zwróciła ona uwagę na zjawisko dezaktualizowania się wiedzy i podkreśliła potrzebę kształcenia już po zakończeniu edukacji – w pracy, co może pomagać w likwidowaniu luki kompetencyjnej.

Magdalena Kotlarczyk, dyrektor krajowa Google Polska, skupiła się na braku ekspertów IT w Polsce, który jest jednym z większych problemów na rynku pracy.
– Musimy zacząć ich kształcić na większą skalę, a także zaprosić tych, którzy mają już kompetencje, aby przyjechali do Polski. Podkreśliła, że polskie szkoły IT mają dobre wyniki, a umiejętności można kształtować wspólnymi siłami. Google w partnerstwie ze szkołami wyższymi przeszkolił przez ostatnie 10 lat około 250 tysięcy osób. Każdy z nas kształtuje te umiejętności, czy tego jest świadomy, czy nie. Ale od nas zależy nastawienie, jakie mamy do tego procesu – dodała Kotlarczyk.

Piotr Pyzio, członek zarządu Bosch Polska, zwrócił uwagę na to, że nie możemy skupiać się wyłącznie na umiejętnościach z branży IT. Równie ważne są szerokie kompetencje inżynieryjne. – Jesteśmy w erze transformacji cyfrowej, więc popyt na umiejętności IT jest duży. Ja jestem jednak zwolennikiem zrównoważonego podejścia. Musimy się przygotować na ciągłą zmianę, coraz częściej sprzedaż usług związana jest nierozerwalnie ze sprzedażą produktu. A to też wymaga specyficznych kompetencji – dodał Pyzio.

Aby sprostać wyzwaniom przyszłości i wykorzystać szanse związane z cyfrową transformacją, potrzebujemy elastycznego systemu edukacji, który współpracuje z biznesem.

W dyskusji udział wzięli: Piotr Pyzio, członek zarządu Bosch Polska, Magdalena Kotlarczyk, dyrektor krajowa Google Polska, profesorAgnieszka Kurczewska, prorektor ds. współpracy z otoczeniem Uniwersytetu Łódzkiego, Wojciech Szajnar, dyrektor Centrum Projektów Cyfrowa Polska oraz Agnieszka Wojtczuk-Turek, dyrektorka Instytutu Kapitału Ludzkiego, profesor, Szkoła Główna Handlowa.

Dyskusję moderował Marek Tejchman, Dziennik Gazeta Prawna