Jak wojna w Ukrainie wpływa na rynki pracy? – potrzebujemy dobrej woli!

Angażując się w pomoc Ukrainie postawiliśmy na spontaniczną solidarność. I to bardzo dobrze. Dziś brakuje nam narzędzi, które ułatwiłyby to lepiej skoordynować. To jeden z wniosków płynący z panelu: Jak wojna w Ukrainie wpływa na rynki pracy?

Uczestnicy debaty zgodnie przyznali, że uchodźcy z Ukrainy mają wielki wpływ na rynek pracy. Podkreślili także, że niezbędna jest pomoc długofalowa. Wiceprezydent Gdyni Katarzyna Gruszecka-Spychała jako przykład takiego wsparcia przedstawiła gdyńską firmę. – Radmor w kilka tygodni stworzył program praca plus mieszkanie, zatrudnili uchodźców, a ze zbiórki wewnątrz firmy zapewnili środki na mieszkanie i jej rodziny. 

Wiceprezydent Gdyni podkreśliła formalne przeszkody w zatrudnieniu przez urzędy uchodźców z Ukrainy oraz osób, które byłyby dla nich wsparciem. – Dla mnie, jako urzędnika, niezwykle kłopotliwe zatrudnienia na umowę o pracę. W naszych jednostkach na wagę złota są tłumaczki, potrzebne są w pomocy społecznej czy edukacji. Tymczasem, zgodnie z obowiązującymi przepisami, brakuje nam narzędzi do zatrudnienia ich na umowy o pracę. Te przepisy nawet nie drgnęły – dodała Katarzyna Gruszecka-Spychała. 

Z powodu na wojnę w Ukrainie i falę uchodźców w Polsce, liczba zatrudnionych wzrosła także w Głównym Inspektoracie Pracy – Między innymi w zakresie pomocy i wsparcia dla uchodźców – dodaje Katarzyna Łażewska-Hrycko z GIP. 

Paneliści zaznaczyli, że w zakresie rynku pracy dla Ukrainy dużo jest jeszcze do zrobienia. – Nie jesteśmy nawet w połowie drogi. Ale należy pamiętać, że do rozwiązań systemowych konieczne jest choćby minimum dobrej woli. I tego wszyscy powinniśmy sobie życzyć – zakończyła Małgorzata Stanowska, Head of Public Policy for CEE, Uber. 

Paneliści: Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydentka Miasta Gdyni, Henrik Munthe, adwokat, NHO, Anna Karaszewska, prezeska zarządu, Jobs First, Małgorzata Stanowska, Head of Public Policy for CEE, Uber, Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy oraz zdalnie Agnieszka Chłoń-Domińczak, prorektor, Szkoła Główna Handlowa. Debatę moderował Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, profesor, Uniwersytet Warszawski.

Projekt jest realizowany w ramach Inicjatywy Nr FWD-H-4 pt. “Model aktywizacji zawodowej obywateli Ukrainy” w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej “FWD” Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Inicjatywa jest finansowana przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy Norweskich i EOG.