Jak rzucić palenie? W piecach

W Polsce dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń przekraczane jest najczęściej w sezonie grzewczym – a więc przez wytwarzanie smogu przez piece i kotły grzewcze. Co może zachęcić właścicieli nieruchomości do modernizacji?

Justyna Glusman, dyrektorka zarządzająca w stowarzyszeniu Fala Renowacji, podkreśliła, że termomodernizacja w Polsce wyhamowała. W porównaniu do innych krajów – dopłaty są mało zachęcające. Zwróciła uwagę na inne rozwiązanie zagraniczne: uzależnienie wysokości dopłaty od klasy energetycznej, jaką budynek osiągnie po remoncie i wymianie źródła ogrzewania.

Tymczasem Paweł Mirowski, pełnomocnik Premiera RP ds. programu Czyste Powietrze i efektywności energetycznej budynków i wiceprezes zarządu NFOŚiGW, zapowiedział, że już za chwilę zostaną ogłoszone zmiany dotyczące programu. Mają one odpowiedzieć na rosnące ceny energii elektrycznej wywołane kryzysem oraz dotrzeć do jak największej ilości konsumentów i dla każdego mieć odpowiednią ofertę – niezależnie od możliwości finansowych. Eksperci zgodzili się, że program jest jak najbardziej potrzebny, ale jak na razie – mało skuteczny, mimo jego skali.

Szymon Firląg, Prezes Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa zwrócił uwagę, że duże ukierunkowanie na osoby ubogie energetycznie programu „Czyste Powietrze” jest zbyt ograniczające. „Ubóstwo energetyczne dotyka 10 proc. osób, 90 proc. pozostawiamy samym sobie. Dla osób o najniższych dochodach potrzebne są osobne rozwiązania” – podsumował.

Obecnie liderem zmian i walki o czyste powietrze jest Kraków, który jeszcze kilka lat temu kojarzył się ze smogiem. Według Pawła Ścigalskiego, Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Jakości Powietrza, podstawą zachętą dla termomodernizacji powinno by stabilne prawo.

Frédéric Faroche, Prezes Zarządu Grupy Veolia Polska mówił o nowych rozwiązaniach w branży ciepłowniczej: „W Poznaniu sieć ciepłowniczą zasilamy ciepłem odpadowym pochodzącym z pracy sprężarek w Odlewni Volkswagena: ciepło trafia do pobliskich budynków oraz szpitala. W Miasteczku Śląskim wytwarzamy ciepło z gazu pochodzącego z procesu produkcji cynku w hucie. Te zasoby teraz są dla nas źródłem energii cieplnej, która trafia do ponownego obiegu. To przykład działań na rzecz ekologii i ekonomii”.

W debacie wzięli udział: Paweł Mirowski, Pełnomocnik Premiera ds. Programu Czyste Powietrze i Efektywności Energetycznej, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW, Justyna Glusman, Dyrektor Zarządzająca stowarzyszenia Fala Renowacji, Szymon Firląg, Prezes Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa

Paweł Ścigalski, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Jakości Powietrza, Frédéric Faroche, Prezes Zarządu Grupy Veolia Polska oraz Paweł Lachman, prezes zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła

Dyskusję poprowadzi Jan Ruszkowski, koordynator Rady ds. Czystego Powietrza w Konfederacji Lewiatan.