Globalna gospodarka – nowy paradygmat wzrostu: less is more

Pozostało nam 31 procent “żyjącej planety” – od tych smutnych danych Living Planet Report 2022 rozpoczął się panel: Globalna gospodarka – nowy paradygmat wzrostu. Kryzys różnorodności biologicznej i kryzys klimatyczny to kluczowe zagrożenia. To też największe czynniki ryzyka biznesowego. 

Korporacje inwestują dziś w zrównoważony rozwój. – To jest absolutna podstawowa. Jeśli planujemy inwestycje, zwracamy uwagę nie tylko na zysk, ale też wartości dla społeczeństwa i zysk dla środowiska. Te wartości muszą się równoważyć – podkreśla Katarzyna Byczkowska, prezeska BASF Polska. – Korporacje muszą być rozliczane z dbałości o środowisko, bo mają do tego narzędzia. Przyszłość biznesu to hasło less is more. Dziś nie chcemy więcej,  ale chcemy lepiej – dodaje prezeska BASF. 

Wszyscy jesteśmy współzależni i żyjemy na jednej planecie – uzupełnia Mirosław Proppe, prezes Fundacji WWF Polska. – Każdy z nas musi inwestować w klimat i jego ochronę. Dzisiejsze dane Living Planet Report 2022 są porażające i pokazują, że świata, który znamy z dzieciństwa, już nie ma. Musimy chronić to, co nam pozostało – przekonuje prezes Fundacji WWF Polska. 

Wielkość populacji dzikich zwierząt, badanych na całym świecie, spadła średnio o 69%. To efekt działalności człowieka, takiej jak intensywne rolnictwo, przełowienie mórz i oceanów, niszczenie ekosystemów rzek np. poprzez ich regulację czy budowanie zapór wodnych, wycinka lasów. 

– Musimy stawiać na edukację. Pracę u podstaw z samorządami, lokalnymi społecznościami. Efekty widać dopiero po kilku latach, ale warto  – zaznacza Izabela Rakuć-Kochaniak, dyrektorka ds. CSR Veolia Energia Polska i prezeska Fundacji Veolia Polska. 

Paneliści: Paul Polman, b. CEO, Unilever (nagranie wideo), Katarzyna Byczkowska, prezeska BASF Polska, Mirosław Proppe, prezes Fundacji WWF Polska, Stefano Mallia, przewodniczący grupy pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Izabela Rakuć-Kochaniak, dyrektorka ds. CSR w Veolia Energia Polska oraz prezeska Fundacji Veolia Polska, Partha Dasgupta, ekonomista, profesor emeritus Uniwersytetu Cambridge (zdalnie). Moderacja: Agnieszka Veljković, rzeczniczka prasowa, Fundacja WWF Polska