Forum Bałtyckie: szanse rozwojowe ekotransformacji – Polska liderem zielonej rewolucji?

Wdrożenia innowacji oraz alternatywne źródła energii to tylko niektóre z wyzwań, o których dyskutowali uczestnicy panelu Forum Bałtyckie„. Dyskusja ta nabiera dodatkowego wymiaru w obliczu wojny w Ukrainie, która tylko przyśpiesza zmiany klimatyczne.

To co dzieje się w polskiej energetyce, która wciąż skupiona jest na węglu, jest problemem nie tylko dla nas, ale i dla całej Europy. Jak inwestycje w zieloną energię mogą pomóc w spowolnieniu niekorzystnych zmian środowiskowych? I czy Polska zdąży odpowiedzieć na palące wyzwania?

Jako pierwszy głos zabrał Bogdan Kucharski, prezes BP Polska. BP z roku na rok zwiększa inwestycje w zieloną energię. W roku bieżącym było to około 6-7 mld USD, głównie w technologie wiatrowe, wodór, a także fotowoltaikę. Przy tym dodał: – „Nie ma nas jeszcze na Bałtyku, ale chcemy tam być. Niestety polskie regulacje nie sprzyjają firmom spoza Polski. Ograniczanie szans rynkowych to mniejsza konkurencyjność i wyższe ceny wdrożeń. Zmiany nastąpią, ale wydarzy się to później i będzie kosztowało więcej. Konieczna jest liberalizacja przepisów oraz uproszczenie administracji.”

Elżbieta Bieńkowska podkreśliła z kolei, że ważne jest tempo, z jakim będziemy reagować na zmiany. W Polsce mówi się obecnie wyłącznie o węglu. Strategia Bałtycka w pierwszym rzędzie jest strategią energetyczną, a jej celem jest uniezależnienie nas od energii ze wschodu. „Mam nadzieję, że ten kryzys sprawi, że będziemy liderem zielonej rewolucji” – dodała Bieńkowska.

„Zielona transformacja to wyzwanie, ale także szansa gospodarcza”, przypomniał Stanisław Szultka z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Wymienił kilka inicjatyw, jak np. Pomorski Klaster Wodorowy czy Pomorska Platforma Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej. Konieczne są też działania edukacyjne, które zapewnią odpowiedni poziom kadr i umożliwią rozwijanie tego typu inwestycji w przyszłości.

Dyskusję podsumował Bogdan Kucharski: „Kapitał i know-how puka do polskich drzwi, ale często musi je taranować. Musimy zapewnić wszystkim firmom równe warunki rozwoju.”

W dyskusji udział wzięli: Bogdan Kucharski, prezes BP Polska, Elżbieta Bieńkowska, była wicepremier i komisarz Komisji Europejskiej, wykładowczyni Uniwersytetu Śląskiego, Robert Chryc-Gawrychowski, CEO, Northvolt Poland, Stanisław Szultka, Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz Charlotte Andersdotter, International Director, Head of Office, Confederation of Swedish Enterprise.

Dyskusję moderowała: Kinga Grafa

Partnerzy dyskusji: Samorząd Województwa Pomorskiego, Invest in Pomerania, BP Polska